Generalforsamling 2019

Sæt kryds ved 7. marts 2019!

31.01.2019 | Linda Andersen

Foto: www.colourbox.dk

Klubbens årlige generalforsamling forventes afholdt 7. marts fra ca. 16.00 - 17.30, med efterfølgende spisning et sted i byen.

Nærmere indkaldelse følger senere, men sæt allerede nu kryds i kalenderen ved datoen!

Arrangement