Tillidsrepræsentation

Tillidsrepræsentation

Anders Kragh Moestrup er fungerende fælles-tillidsrepræsentant (F-TR) for alle AC'ere i administrationen. På dit vicedirektørområde kan du finde din lokale tillidsrepræsentant (TR).

Vi repræsenterer ikke kun medlemmer af AC-fagforeninger, men alle medarbejdere der er ansat efter offentlig overenskomst mellem staten og AC.

TR har blandt andet til opgave at forhandle din løn, både i forbindelse med din ansættelse og ved årlige lønforhandlinger, og vi skal inddrages, hvis der skal ske væsentlige ændringer af dine arbejdsopgaver, dit arbejdssted eller din arbejdstid. Ligesom vi selvfølgelig også bliver inddraget, hvis der hen ad vejen skulle opstå problemer i dit arbejdsforhold.

Hvis du ønsker at kontakte F-TR, kan dette ske via nedenstående kontaktoplysninger.