Personaleforening for Administrationscenter Nat-Tech

Personaleforeningen for Administrationscenter Nat-Tech består af tre afdelinger, en i hver af de tre filialer Foulum, Roskilde og Aarhus.