Ph.d.- og talentadministrationen ved Health, Natural Sciences og Technical Sciences

Ph.d.-administrationen ved Health, Natural Sciences og Technical Sciences har ansvaret for administration af fakulteternes ca. 1400 ph.d.-studerende, samt ca. 100 studerende på forskningsår.

Enheden består af to afdelinger, hhv. Afdeling for ph.d.-administration ved Health og Afdeling for ph.d.-administration ved Natural Sciences og Technical Sciences.

Enheden varetager administrative opgaver i forbindelse med bl.a. opslag, indskrivninger, stipendietildelinger, kvalifikationseksamener, arbejds- og opholdstilladelser, HR- og personaleadministration og bedømmelser på tværs af de tre fakulteter. Derudover leverer afdelingen data og statistik til ph.d.-skoleledelserne, samt varetager opgaver i forbindelse med doktorafhandlinger på de tre fakulteter.

Ph.d.-administrationen har desuden ansvaret for at drive og afvikle ca. 150 ph.d.-kurser årligt, samt kurser i forbindelse med Regionens lægelig videreuddannelse.

Afdelingen består af ca. 30 medarbejdere..Fælles administration

Rådgivere og koodinatorer

Rejseafregninger og honorar

Afregning af rejser, udlæg og honorar i forbindelse med udenlanske bedømmeres aktiviteter i relation til ph.d.-forsvar varetages og håndteres på tværs af de ph.d.-skoler.

Elever og studentermedhjælpere

Emma Kejser Jensen

Studentermedhjælper

Tanja Katrine Woods

Studentermedhjælper

Ph.d.-skolerne på NAT og TECH

Ph.d.-team

Ph.d.-teamet varetager bl.a. opgaver i forbindelse med opslag, indskrivninger, stipendietildelinger, bedømmelser og HR- og personaleadministration under hele ph.d.-forløbet.


Ph.d.-skolen på Health

Kursusteam

Kursusadministratorerne i kursusteamet varetager bl.a. opgaver inden for planlægning, drift og afvikling af et stort antal kurser inden for ph.d.-området og lægelig videreuddannelse.

Forløbsteam

Ph.d.-administratorerne i Forløbsteamet varetager bl.a. opgaver i forbindelse med opslag, indskrivninger, stipendietildelinger, bedømmelser og HR- og personaleadministration under hele ph.d.-forløbet.

Doktorafhandlinger

HE Forskeruddannelsen modtagelser doktordisputatser og varetager sagsbehandling af bedømmelsesforløbet, samt sekretariatsbetjening af Disputatsnævnet.