AU Forskning og Eksterne Relationer

Forskning og Eksterne Relationer består af Forskningsstøtteenheden, Talentudvikling og Forskermobilitet, Events og Kommunikationsstøtte, Erhvervssamarbejde og Teknologioverførsel samt et sekretariat.

Afdelinger i Forskning og Eksterne Relationer

Sekretariat

Sekretariatet understøtter vicedirektøren i dennes ledelse af området.

Se liste over medarbejdere

Forskningsstøtteenheden

Forskningsstøtteenheden består af fire teams: Ansøgning, projektadministration, strategi og support. Der arbejdes inden for strategi, fundraising, bibliometri, projektadministration mv.

Se liste over medarbejdere

Events og Kommunikationsstøtte

Events og kommunikationsstøtte består af flere teams: Der arbejdes bl.a. med universitetets store events (årsfest, konferencer), rekruttering af studerende (bl.a. U-days), profilering og omdømme, konferencehjælp samt specialservices såsom foto, grafik video, sprogservice og universitetshistorie mv.

Se liste over medarbejdere

Talentudvikling og Forskermobilitet

Talentudvikling og Forskermobilitet understøtter universitetet i at realisere målsætningen om at udøve talentudvikling på højeste internationale niveau. Afdelingen løfter tværgående initiativer og opgaver på AU vedrørende ph.d.-studerende og postdocs samt yder rådgivning og service til internationale forskere, ph.d.-studerende og deres evt. medfølgende familie.

Se liste over medarbejdere

Technology Transfer Office

Technology Transfer Office består af tre teams: Kontrakter, Health Kontrakter samt Kommercialisering. Der arbejdes med udvikling af universitetets relationer til erhvervslivet i forbindelse med kontraktindgåelse, håndtering af regler om persondata i forbindelse med forskningsprojekter, kommercialisering af opfindelser og software, mv.

Se liste over medarbejdere