Talentudvikling o­­g Forskermobilitet, AU Forskning og Eksterne Relationer

Afdelingens opgaver

Talentudvikling og Forskermobilitet understøtter universitetet i at realisere målsætningen om at udøve talentudvikling på højeste internationale niveau. Afdelingen er en del af fællesadministrationen og løfter tværgående initiativer og opgaver på AU vedrørende ph.d.-studerende og postdocs samt yder rådgivning og service til internationale forskere, ph.d.-studerende og deres evt. medfølgende familie.


Rådgivning og tværgående koordinering vedr. ph.d.-uddannelse 

Vi arbejder med ph.d.-området, herunder lovgivning, ledelsesbetjening og systemunderstøttelse af ph.d.-området.


Sekretariat for AUFF og Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning 

Vi yder sekretariatsstøtte til Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF) og Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning. 

Medarbejdere i sekretariat for AUFF og Ph.d.-rådet

Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning

Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF)


Administrativ understøttelse

Vi yder administrativ understøttelse til PhD foreningerne Junior Researcher Association, AUPA og PostDoc Activity Group.

Medarbejdere for administrativ understøttelse


Services til internationale forskere

Vi yder rådgivning og services til internationale ph.d.-studerende, forskere og gæsteforskere samt medfølgende familie og partnere. Vi understøtter de faglige miljøer i forbindelse med ​rekruttering, modtagelse og fastholdelse af internationale forskere.

Medarbejdere for internationale services

Vibhuti Bhushan

International koordinator

Anne Pletschette Langer

International koordinator og webredaktør

Inge Aachmann Pedersen

Guest Researcher Supporter

Vibeke Tyrre Pedersen

International Staff and Mobility Advisor

Catrine Rumohr

!!Expat Partner Advisor

Lisa Topelmann-Weder

International Staff and Mobility Advisor

Medarbejdere i Talentudvikling og Forskermobilitet

Navn Jobtitel E-mail Telefon Bygning
Alarcón, Maria Studentermedhjælper mda@au.dk 1910, 215
Bhushan, Vibhuti International koordinator vibh@au.dk +4593522140 1910, 116
Chor, Jane Rådgiver jchor@au.dk +4521656715 1910, 116
Fürjes, Julia Flora Studentermedhjælper juli.furjes@au.dk 1911, 215
Iversen, Lone AC-fuldmægtig loiv@au.dk +4593508385 1911, 215
Kristensen, Stine Birk PhD, Chefkonsulent stinebk@au.dk +4525563742 1911, 215
Langer, Anne Pletschette International koordinator og webredaktør apl@au.dk +4593521661 1911, 215
Leth, Emma Bjerregaard Studentermedhjælper eleth@au.dk 1911, 215
Lietzen, Anne Have It-projektmedarbejder lietzen@au.dk +4587153264 1911, 215
Pedersen, Inge Aachmann Guest Researcher Supporter iap@au.dk +4587153603 1911, 215
Pedersen, Vibeke Tyrre International Staff and Mobility Advisor vtp@au.dk +4540878974 1910, 116
Reeh, Mathilde Brøndum Studentermedhjælper mreeh@au.dk +4587153623 1911, 215
Rumohr, Catrine !!Expat Partner Advisor cr@au.dk +4593508903 1911, 215
Røgild, Jette Specialkonsulent jer@au.dk +4587152604 1911, 215
Skydsgaard, Marie Vorre Expat Partner Advisor marievorre@au.dk +4593508977 1910, 116
Topelmann-Weder, Lisa International Staff and Mobility Advisor lisatw@au.dk +4591878537 1910, 116
Trifiletti, Daniela UIC Koordinator d.t@au.dk +4542485787 1910, 116
Winther, Michael mw@au.dk +4593521666 1910, 116A
Østergaard Le, Tove Specialkonsulent toe@au.dk +4587152607 1910, 116