HR-IT

Afdelingens opgaver

HR-IT beskæftiger sig med:

  • Udarbejdelse af personalerelaterede statistikker og ledelsesrapportering
  • Systemejerskab og brugersupport på HR-IT-systemer Medarbejderstamkortet, AUHRA, Emply Hire, samt Workzone
  • Rådgivning om ferie- og fraværsregistrering, samt journaliseringskrav og –metode
  • Fælles journalarkiver på AU, samt myndighedskontakt, f.eks. Rigsarkivet

Enheden understøtter desuden HR på de fire administrative centre med rådgivning og vejledning.

Læs om HR-IT's services.

Medarbejdere i HR-IT

Navn Jobtitel E-mail Telefon Bygning
Axelsen, Sofie Nygaard HR-Supporter sna@au.dk +4593522266 5221
Brink, Rolf Udviklingskonsulent ro.brink@au.dk +4593508706 5221, 112
Bæhrenz, Carsten Chef for HR-IT cba@au.dk +4540879369 5221, 121
Clausen, Ana Maria Sønderskov Supportansvarlig og Systemforvalter amsc@au.dk +4587153326 5221
Frid, Thomas Damgaard Systemforvalter, HR-supporter tdf@au.dk +4587153337 5221, 113
Henriksen, Lena Udviklingskonsulent lhe@au.dk +4520333833 5221, 113
Jensen, Jacob Søndergaard Udviklingskonsulent jacobsj@au.dk +4587153542 5221, 122
Jørgensen, Troels Møller Udviklingskonsulent tmj@au.dk +4540180273 5221, 114
Mejer, Tine Anette Ingmann Projektleder tineanette@au.dk 5221, 115
Mortensen, Max Veller Datakonsulent maxveller@au.dk
Mower, Gitte Bramsen Systemforvalter gbm@au.dk +4593521635 5221, 112
Møller, Lasse Damgaard It-projektleder lasse.damgaard@au.dk +4593508656 5221, 117
Steffen, Karina Udviklingskonsulent kast@au.dk +4541317734 5221, 120
Steffensen, Helle Stolzenbach Projektleder hss@au.dk +4521337911 5221, 114
Thuesen, Merete Voldstedlund Systemforvalter mvt@au.dk +4593508735 5221, 120
Vestergaard Kristensen, Eva Udviklingskonsulent ev@au.dk +4523266007 5221, 117