Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice Oversigt over administrationen på AU AU HR Udvikling og Arbejdsmiljø

Udvikling og Arbejdsmiljø

Afdelingens opgaver

Udvikling og Arbejdsmiljø (UA) bidrager målrettet og aktivt til udviklingen af små og store enheders samarbejde, effektivitet og resultater - hvor det skaber størst værdi i relation til AU’s mål og kerneaktiviteter. UA arbejder ledelses- og organisationsunderstøttende, og ud fra et helhedssyn for at bidrage til balancen mellem kerneopgave, mål, organisering, ressourcer og mennesker i hver enkelt enhed og på tværs af AU. Enheden leverer derudover relevante ’ikke-fagnære’ uddannelses- og læringsforløb til AU’s ledere og medarbejdere og arrangerer og udbyder lokalt tilpassede kurser, ligesom rådgivning ift. kompetenceudviklingsaktiviteter. Fagnær kompetenceudvikling udvikles og udbydes af fakulteternes centre indenfor universitetspædagogik og -didaktik. Enheden arrangerer derudover lederudviklingsforløb, kortere værktøjskurser og individuelt tilrettelagt kompetenceudvikling for ledere.

Enheden understøtter desuden HR på de fire administrative centre med rådgivning og vejledning.

Læs mere om Udvikling og Arbejdsmiljøs services på AU's HR-sektion.

Organisation og Arbejdsmiljø

 • Betjening af Hovedsamarbejdsudvalget (HSU), Administrationens samarbejdsudvalg (ASU), Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) samt arbejdsmiljøudvalgene (FAMU, AAMU)
 • Ledelsesbetjening og projektledelse af AU tværgående indsatser, f.eks. Personalepolitik, DHL, Lønforhandling, Mentorordning Styrk Talentet!, m.m.
 • AU valgsekretariat
 • Myndighedskontakt, f.eks. Arbejdstilsynet
 • Projektledelse af psykisk og fysisk APV på AU
 • Sagsbehandling af arbejdsskader
 • Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse
 • Rådgivning om arbejdsmiljø, stress og trivsel i grupper

Medarbejdere i Team Organisation & Arbejdsmiljø

Navn Jobtitel E-mail Telefon Bygning
Edlich, Lizzi Udviklingskonsulent lie@au.dk +4587151311 A2.30
Hoffmann, Sarah Udviklingskonsulent sarah.hoffmann@au.dk +4521335184 5220, 216
Kirk, Charlotte Holmer HR-Supporter charlottekirk@au.dk +4587152794 5220, 216
Kristensen, Martin Keis Udviklingskonsulent mkk@au.dk +4593508557 5220, 216
Rosengaard, Karin Udviklingskonsulent karin.rosengaard@au.dk +4587158486 150, A2.20
Vejen, Iben Skrydstrup Udviklingskonsulent isvejen@au.dk +4587153343 5220, 215

Organisations- og kompetenceudvikling

Team Organisation og Kompetenceudvikling leverer ydelser, der hjælper ledere og medarbejdere til at løfte kerneopgaven med blik for strategiske mål, tilgængelige ressourcer og et vellykket samarbejde.

 • Bistand til udvikling af gruppers samarbejde, kommunikation, effektivitet, organisering, trivsel, møder, m.m. på institutter, centre og administrative enheder 
 • Ledelsesudvikling
 • Procesoptimering
 • AU’s intromøder for og introduktion af nyansatte
 • Udvikling og vedligeholdelse af MUS-koncept samt strategisk opfølgning på MUS-samtaler
 • Samlende koordinerende tiltag for elever på AU
 • Strategier og tværgående tiltag i forhold til rekruttering på AU
 • Personligheds- og ledertest
 • Toplederrekruttering

Medarbejdere i Team Organisations- og kompetenceudvikling

Navn Jobtitel E-mail Telefon Bygning
Elmholdt, Stine Trolle Procesoptimeringskonsulent strolle@au.dk +4593508813 5220, 219
Grost, Karina Udviklingskonsulent kgro@au.dk +4521345599 5220, 220
Martini, Michael Udviklingskonsulent michael.martini@au.dk +4587153384 5220, 226
Nielsen, Eva Damsgaard Udviklingskonsulent edn@au.dk +4523357810 5220, 214
Nissen, Ina Wilkens HR-Supporter iwn@au.dk +4523266008 5220, 224
Svendsen, Astrid Viola Hornbech Udviklingskonsulent avhs@au.dk +4587153345 5220, 217
Vestergaard, Henrik Philipp HR-Supporter hpv@au.dk +4587153386 5220, 224
Wortmann, Boris Arthur Procesoptimeringskonsulent bw@au.dk +4593508825 5220, 219

Chef for Udvikling & Arbejdsmiljø

Majbrit Lund Gottrup

Chef for Udvikling og Arbejdsmiljø

FIND DIN HR-PARTNER

Find HR-partneren for din lokale enhed


1425431 / i40