Sekretariat, AU Uddannelse

Sekretariatets opgaver

  • koordinerer interne processer
  • understøtter budgetlægning i samarbejde med AU Økonomi & Bygninger
  • fungerer som bindeled til eksterne bestillere
  • sekretariatsbetjener ledergruppen i AU Uddannelse
  • varetager ferie- og fraværsregistrering og indkøber kontorartikler

Medarbejdere i sekretariatet

Navn Jobtitel E-mail Telefon Bygning
Aharrar, Radia Overassistent ra@au.dk +4587152826 1445, 223
Heiselberg, Trine Thornvig Studentermedhjælper trinethornvig@au.dk +4587152817 1445, 217
Osbahr, Signe Stabsmedarbejder sos@au.dk +4587152608 1445, 215
Thorn, Kristian Vicedirektør kthorn@au.dk +4587152556 1445, 213

1426313 / i40