Stab, AU Uddannelse

Opgaver i Staben

  • koordinerer interne processer
  • understøtter budgetlægning i samarbejde med AU Økonomi & Bygninger
  • fungerer som bindeled til eksterne bestillere
  • sekretariatsbetjener ledergruppen i AU Uddannelse
  • varetager ferie- og fraværsregistrering og indkøber kontorartikler

Medarbejdere i Staben

Navn Jobtitel E-mail Telefon Mobil Bygning
Aharrar, Radia Overassistent ra@au.dk +4593522363 1445, 435
Kærsvang, Emma Louise Studentermedhjælper elk@au.dk 1445, 235
Maigaard, Anna Bak Vicedirektør annabak@au.dk +4520412740
Osbahr, Signe Stabsmedarbejder sos@au.dk +4529453695 1448, 317