Studenterrekruttering og Optagelse

Studenterrekruttering og Optagelse

Studenterrekruttering og Optagelse varetager opgaver i spændet fra rekruttering af kommende studerende til optagelse på hhv. bachelor- og kandidatuddannelser, samt tilvalgsfag. Endvidere tilvejebringer området generel studieinformation på universitetet og koordinerer den samlede studenterrettede informationsindsats.

Læs mere om Vejledning og Studieinformation

Læs mere om Optagelse