SU og Specialpædagogisk støtte, AU Uddannelse

Afsnittets opgaver

Afsnittet administrerer;

  • Tildeling af SU-støtte til fuldtidsstuderende 
  • Varetager administration af Specialpædagogisk støtte (SPS) til studerende med funktionsnedsættelser.
  • Tildeling af udlandsstipendium og en række legater.

Afsnittet yder vejledning og information om SU og SPS i AU's vejledningscenter og på digitale platforme.

Se mere på SU´s hjemmeside: http://studerende.au.dk/su/

Se mere på SPS`s hjemmeside: http://studerende.au.dk/sps/

Medarbejdere i SU og Specialpædagogisk støtte

Navn Jobtitel E-mail Telefon Bygning
Berg, Flemming Specialkonsulent flbe@au.dk +4587152789 1448, 326
Kallestrup, Lise Thorsen Hesselholt Fuldmægtig kallestrup@au.dk +4587162725 1448, 324
Knudsen, Christian Thing Studenterstudievejleder au565408@au.dk
Langhoff Sørensen, Kristian AC-fuldmægtig kls@au.dk 1448, 329
Lidegaard, Ole Bjerrum Afsnitsleder obl@au.dk +4587152847 1448, 321
Meum, Benedicte Schmidt Overassistent bsm@au.dk +4587152636 1448, 333
Mikkelsen, Kenneth Asbjørn Ville Fuldmægtig kavm@au.dk +4587152649 1448, 330
Moesgaard, Camilla Studiesekretær camo@au.dk 1448, 227
Nielsen, Bettina Kontorfunktionær beni@au.dk +4587153095 1448, 331
Nielsen, Elsebeth Beck Fuldmægtig ebn@au.dk +4587162835 1448, 323
Njalsdottir, Aris Kontorfuldmægtig an@au.dk +4587152628 1448, 336
Olesen, Mads Ask Specialkonsulent mao@au.dk +4587152797 1448, 332
Olsson, Dorthe Salling Fuldmægtig dso@au.dk +4587152787 1448, 328
Petersen, Kathrine Svejstrup AC-fuldmægtig ksp@au.dk +4587152725 1448, 227
Sjøstedt, Karina Thind Overassistent kts@au.dk +4587153142 1448, 334
Sørensen, Elisabeth Buhl AC-fuldmægtig ebs@au.dk +4593521958 1448, 329
Sørensen, Tina Kristine tinas@au.dk 1448, 328
Thorning, Mette Fuldmægtig mtho@au.dk +4587153143 1448, 325
Trolle, Emily Kontorelev emtr@au.dk 1448, 225

1425496 / i40