Centre for Educational Development (CED)

Centre for Educational Development (CED) tilbyder sparring om universitetspædagogik til alle fagmiljøer på Aarhus Universitet. Alle AU's undervisere og ledere kan hente hjælp til både deres aktuelle udviklingsarbejde og løbende kompetenceudvikling på centeret.

CED bidrager til udvikling af en god overgang fra ungdomsuddannelse til studiet, engagerende studiemiljøer, aktiverende undervisning af høj kvalitet, nytænkning med afsæt i digitaliseringen, bedre feedback på de studerendes læringsudbytte, curriculumudvikling, samt den gode overgang fra uddannelsen til arbejdslivet.

CED samarbejder lokalt, nationalt og internationalt med andre innovative miljøer for at sikre, at de pædagogiske, didaktiske og systemtekniske valg, der træffes af os alle på universiteterne, er baseret på solid og opdateret evidens.

CED består af 4 enheder


Afdeling for Digital Udvikling

Afdeling for Digital Udvikling ledet af funktionschef Anders Hyldig forvalter, supporterer og videreudvikler AU’s læringsplatform Brightspace og arbejder med anvendelsen af læringsteknologi (educational IT) i undervisningen. Desuden løfter afdelingen opgaver som AU Studypedia og AU Educate, brugerunderstøttelse, systemimplementering og teknologiudvikling.

Afdeling for Uddannelsesudvikling

Afdeling for Uddannelsesudvikling ledet af funktionschef Tina Bering Keiding løfter opgaver inden for overgange i uddannelsessystemet, uddannelsesdesign, studieordninger, kvalitetssikring og akkreditering.

Afdeling for Undervisningsudvikling

Afdeling for Undervisningsudvikling ledet af funktionschef Liza Strandgaard løfter opgaver inden for universitetsdidaktik, metodik, prøveformer og feedback, undervisningsmiljø og -evaluering samt kollegiale fællesskaber.

Sekretariatet

Sekretariatet ledet af Bente Jønshøj arbejder med kursusadministration, forskningsstøtte, HR, økonomi og kommunikation.