Centre for Educational Development (CED)

Centre for Educational Development (CED) tilbyder forskningsbaseret sparring om universitetspædagogik til alle fagmiljøer på Aarhus Universitet. Alle AU’s undervisere og ledere kan få hjælp til løbende kompetenceudvikling og tilbydes højtspecialiseret rådgivning samt samarbejde om uddannelsesprojekter.

CED har til opgave løbende at understøtte AU's strategi for forskningsbaserede uddannelser af højeste internationale kvalitet, samt specifikt at understøtte 2025-strategiens indsatser på områderne bedre studiestart, et attraktivt studie- og læringsmiljø, engagerende educational IT, digitale kompetencer, entreprenørskab og forskning i uddannelserne samt dimittender til fremtidens arbejdsmarked.

CED arbejder ambitiøst forskningsbaseret og eksperimenterende praksisnært. De samarbejder både lokalt, nationalt og internationalt med andre innovative miljøer for at sikre at de pædagogiske, didaktiske og systemtekniske valg, der træffes af os alle på universiteterne er baseret på solid og opdateret evidens.

CED består af 4 enheder


Afdeling for Digital Udvikling

Afdeling for Digital Udvikling ledet af funktionschef Anders Hyldig forvalter, supporterer og videreudvikler AU’s læringsplatform Brightspace og arbejder med anvendelsen af læringsteknologi (educational IT) i undervisningen. Desuden løfter afdelingen opgaver som AU Studypedia og AU Educate, brugerunderstøttelse, systemimplementering og teknologiudvikling.

Afdeling for Uddannelsesudvikling

Afdeling for Uddannelsesudvikling ledet af funktionschef Tina Bering Keiding løfter opgaver inden for overgange i uddannelsessystemet, uddannelsesdesign, studieordninger, kvalitetssikring og akkreditering.

Afdeling for Undervisningsudvikling

Afdeling for Undervisningsudvikling ledet af funktionschef Liza Strandgaard løfter opgaver inden for universitetsdidaktik, metodik, prøveformer og feedback, undervisningsmiljø og -evaluering samt kollegiale fællesskaber.

Sekretariatet

Sekretariatet ledet af Bente Jønshøj arbejder med kursusadministration, forskningsstøtte, HR, økonomi og kommunikation.