EDU-IT Hub

EDU-IT Hub er AU’s fælles koordinerende støtteenhed, som samarbejder med de universitetspædagogiske centre om anvendelsen af læringsteknologi i undervisningen. EDU-IT Hub har til huse i den nyrenoverede bygning 1910, hvor der er kontorfaciliteter for EDU-IT Hub’ens medarbejdere og ikke mindst faciliteter til videoproduktion og et eksperimentelt undervisningslokale med den nyeste teknologi.

EDU-IT Hub’ens målsætning er at skabe de bedste mulige rammer for den fælles EDU-IT satsning og ikke mindste sikre, at AU har et brugervenligt virituelt læringsmiljø, hvor forskellige læringsteknologier og læringsressourcer gnidningsfrit kan integreres. I den forbindelse lægges der særlig vægt på fleksible muligheder for at integrere og anvende 3. parts læringsteknologier og digitale værktøjer i vores nuværende Learning Management System – AU Blackboard.

EDU-IT Hub skal dermed sikre, at AU har den bedst mulige digitale læringsinfrastruktur for den fælles educational IT satsning og samtidig styrke fundamentet for, at AU’s undervisere kan eksperimentere med deres undervisning, fx i form af redesign af kurser.

Medarbejdere i EDU-IT HUB'en

Blackboard

Udvikling og UX

Claus Stadel

User experience konsulent

Pædagogisk konsulent

Videoproducer