Ansøgningsprocess

Ansøgning

Hvis du gerne vil søge EDU-IT puljemidlerne, skal du sende din projektbeskrivelse til EDU-IT Hub’en fællespostkasse på edu-it@au.dk.

Skabelon til projektbeskrivelse og vejledning

Her kan du finde skabelonen til udfyldelse af projektbeskrivelsen samt en vejledning til udfyldelse.

Deadline

Der er deadline på ansøgninger til EDU-IT puljemidlerne for 2019 mandag d. 11. februar 2019 kl. 12.00.

 

Vurderingskriterier

En væsentlig forudsætning for tildeling er, at der skal være en pædagogisk og teknologisk intervention i projektet. Det vil helt konkret sige, at der eksempelvis ændres et bærende pædagogisk element i undervisningen ved hjælp af et teknologisk greb eller en konkret digital læringsteknologi. Herudover vurderes projekter med høj impact positivt. Impact defineres i den forbindelse som:

  • Projektets pædagogiske indvirkning.

  • Projektets reach i form af antal studerende, der berøres.

  • Projektets potentiale for at høste generaliserbare erfaringer, der kan deles på tværs af AU og kvalificere den samlede EDU-IT satsning.

Bedømmelsesudvalg og vurderingsproces

De indkomne EDU-IT projekter vil blive vurderet af et bredt repræsenteret bedømmelsesudvalg bestående af en institutleder, en studieleder samt én eller flere undervisere og studerende. Bedømmelsesudvalget vil have koordineringsforankring i EDU-IT Hub’en.

EDU-IT Hub’en vil på baggrund af bedømmelsesudvalgets overvejelser udarbejde en indstilling til, hvilke EDU-IT projekter der skal tildeles midler. Denne indstilling skal efterfølgende sendes til behandling og godkendelse i Udvalg for Uddannelse.


1445467 / i40