Erhvervsstaben

Kirsten Jensen

Leder af AU's Erhvervsstab Erhverv og Innovation - Erhvervsstab
 • Leder af Erhvervsstaben og med i ledergruppen for Erhverv og Innovation.
 • Politisk og strategisk sparring til AU’s erhvervsudvalg
 • Formand for den administrative koordinationsgruppe
 • Medlem af den administrative baggrundsgruppe for bestyrelsen for Erhvervshus Midtjylland
 • Medlem af styregrupper ift. samarbejde med kommuner
 • Aftaler med virksomheder

Staben


Lea Vad Brændgaard

AC-fuldmægtig Erhverv og Innovation - Erhvervsstab

Anders Günzel-Jensen

Specialkonsulent Erhverv og Innovation - Erhvervsstab
 • Store virksomheder
 • Iværksætteri

Jeppe Dørup Olesen

Forretningsudvikler Erhverv og Innovation - Erhvervsstab
 • Forretningsudvikler

Lonni Klitgaard

Kommunikationsansvarlig Erhverv og Innovation - Erhvervsstab
 • Kommunikationsansvarlig

Bettina Dencker Hansen

Specialkonsulent Erhverv og Innovation - Erhvervsstab

Elsebeth Bisbo

Chefsekretær Erhverv og Innovation - Erhvervsstab
 • Mødekoordinator for erhvervsudvalgsmøder og møder i den administrative erhvervskoordinationsgruppe
 • Sekretær for erhvervsdirektør og leder af AU’s Erhvervsstab
 • Kontaktperson for studentermedhjælperne i Staben

Merethe Kruse

Specialkonsulent Erhverv og Innovation - Erhvervsstab
 • Projektleder for AU Challenge
 • Kontaktperson i forbindelse med casecompetition
 • Web
 • Kommunikation
 • Grafisk facilitering

Birgit Nygaard Sørensen

Chefsekretær Erhverv og Innovation - Erhvervsstab
 • Budget, økonomi og HR
 • Udpegningssager på erhvervsområdet

Nina Heiberg Lyhne

Kommunikationsmedarbejder Erhverv og Innovation - Erhvervsstab
 • Nyhedsbreve
 • Web

Bodil Stald Lund

Praktikant Erhverv og Innovation - Erhvervsstab
 • Store virksomheder
 • Kommunesamarbejde
 • Sekretariat for den administrative erhvervskoordinationsgruppe

Birgit Enevoldsen

Studentermedhjælper Erhverv og Innovation - Erhvervsstab
 • Opgaver i Staben herunder
 • Kommunesamarbejde
 • Store virksomheder
 • Research

Helena Strømfeldt Lind

Studentermedhjælper Erhverv og Innovation - Erhvervsstab
 • Opgaver i Staben herunder
 • Kommunesamarbejde
 • Små- og mellemstore virksomheder
 • Store virksomheder
 • Research

Karriere, alumne og CRM


Jette Hammer

Leder af Karriere, Alumne og CRM Erhverv og Innovation - AU Career, Alumne og CRM
 • Leder af AU Karriere, Alumne og CRM
 • AU Job- og Projektbank
 • Koordinere AU’s alumnesamarbejde
 • Koordinere AU’s karrieresamarbejde

Vibeke Broe

Ph.d. karriererådgiver Erhverv og Innovation - AU Career, Alumne og CRM
 • Karrierevejledning af ph.d.- studerende og postdocs
 • Ansvarlig for udvikling og afholdelse af karriereevents inkl. PhD Career Day
 • Ansvarlig for AU Mentor PhD & JR og medudvikler på JRDP
 • Konsulent og oplægsholder på fakulteters/institutters karrieredage

Catrine Rumohr

PhD Career Consultat & Expat Partner Advisor AU Forskning og Eksterne Relationer - Mobilitetsteam
 • Karrierevejledning af ph.d.-studerende og postdocs
 • Udvikling og afholdelse af karriereevents inkl. PhD Career Day
 • AU Mentor PhD & JR

Charlotte Thye-Petersen

Alumne-konsulent Erhverv og Innovation - AU Career, Alumne og CRM
 • Administration af alumnenetværket
 • Analyse og udvikling
 • Juridisk konsultation

Ulrik Toftegaard Jensen

It-projektleder Erhverv og Innovation - AU Career, Alumne og CRM
 • CRM projektleder

Lene Lund

CRM manager Erhverv og Innovation - AU Career, Alumne og CRM
 • CRM Manager

Marie Bach Søgaard

Studentermedhjælper Erhverv og Innovation - AU Career, Alumne og CRM
 • AU Mentor PhD & JR
 • Nyhedsbrev
 • SoMe

Maja Rasmussen

It-medarbejder Erhverv og Innovation - AU Career, Alumne og CRM
 • CRM assistent

Karoline Jørgensen

It-medarbejder Erhverv og Innovation - AU Career, Alumne og CRM
 • CRM assistent

Patrick Ib Emil Beck

CRM-supportansvarlig Erhverv og Innovation - AU Career, Alumne og CRM
 • CRM assistent