Oversigt over enhedsnavne på dansk og engelsk

Her kan du få et overblik over danske og engelske navne i Enhedsadministrationen samt underenhederne i der forskellige VD-områder.

Se i øvrigt oversættelsesværktøjerne i AU Dictionary.

Danske enhedsnavne for vicedirektør-områder og underenheder på de administrative centre

Fælles-administrationen

Arts

Aarhus BSS

Health

Natural Sciences

Technical Sciences

Fællesadministrationen

Administrationscenter Arts [ACA]

Administrationscenter Aarhus BSS

Administrationscenter Health

Administrationscenter Nat og Tech

Administrationscenter Nat og Tech

AU Økonomiog Bygninger

Arts Økonomi

Arts Bygningsservice

Aarhus BSS Økonomi Aarhus BSS Bygningsservice

HE Økonomi

HE Bygningsservice

Nat-Tech Økonomi

Nat-Tech  Bygningsservice

Nat-Tech Økonomi

Nat-Tech  Bygningsservice

AU IT

Arts IT-Support

Aarhus BSS IT-Support

HE IT-Support

Nat-Tech IT

Nat-Tech IT

AU Uddannelse

Arts Studier

Aarhus BSS Studier

HE Studier

Nat-Tech Uddannelse

Nat-Tech Uddannelse

-

Arts Kommunikation

Aarhus BSS Kommunikation og Eksterne Relationer

HE Kommunikation

Nat-Tech Kommunikation

Nat-Tech Kommunikation

AU Forskning og Eksterne Relationer

Arts Ph.d. og Internationalisering

 

Ph.d.- og Talent-administrationen ved Health, Natural Sciences og Technical Sciences

Ph.d.- og Talent-administrationen ved Health, Natural Sciences og Technical Sciences 

Ph.d.- og Talen-tadministrationen ved Health, Natural Sciences og Technical Sciences 

AU HR

Arts HR

Aarhus BSS HR & Ph.d.

HE HR

Nat-Tech HR

Nat-Tech HR

 

 

 

 

 

 

Engelske enhedsnavne for vicedirektørområder og underenheder på de administrative centre

Central Administration

Arts

Aarhus BSS Health

Natural Sciences

Technical Sciences

Central Administration Arts Administrative Centre Aarhus BSS Administrative Centre HE Administrative Centre

Nat-Tech Administrative Centre

Nat-Tech Administrative Centre

AU Finance and Estates Projects and Development

Arts Finance

Arts Estates Facilities

Aarhus BSS Finance Aarhus BSS Estates Facilities

HE Finance

HE Estates Facilities

Nat-Tech Finance

Nat-Tech Estates Facilities 

Nat-Tech Finance

Nat-Tech Estates Facilities

AU IT Arts IT Support Aarhus BSS IT Support HE IT Support

Nat-Tech IT Support

Nat-Tech IT Support

AU Student Administration and Services Arts Studies Administration Aarhus BSS Studies Administration HE Studies Administration

Nat-Tech Studies Administration

Nat-Tech Studies Administration

- Arts Communication Aarhus BSS Communication and External Relations HE Communication

Nat-Tech Communication

Nat-Tech Communication

AU Research Support and External Relations Arts PhD Administration and Internationalisation PhD and Talent Administration for Health, Natural Sciences and Technical Sciences PhD and Talent Administration for Health, Natural Sciences and Technical SciencesPhD and Talent Administration for Health, Natural Sciences and Technical Sciences
AU HR Arts HR Aarhus BSS HR and PhD Administration HE HR

Nat-Tech HR

Nat-Tech HR

 

 

 

 

 

 

Overordnede betegnelser

Dansk Engelsk
Enhedsadministrationen Administration
Fællesadministrationen Central Administration
Administrationscenter Administrative Centre
Sekretariat [på administrativt center] Secretariat

Forkortelser for VD-områder og øvrige administrative enheder

Fuldt navn Forkortet navn Forkortelse til teknisk brug
AU Økonomi og Bygninger AU ØB okobyg
AU IT AU IT it
AU Uddannelse AU UDD udd
AU Forskning og Eksterne Relationer AU FE fe
AU HR AU HR hr
Universitetsledelsens Stab US us

Underenheder på VD-områderne – danske og engelske betegnelser

AU HR AU HR
Løn Payroll
Personalejura Employment Law
Kompetenceudvikling Competency Development
Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø Organisational Development and Working Environment
Sekretariat Secretariat
AU IT AU IT
Informationssikkerhed Information Security
Sekretariat Secretariat
Portefølje og Udvikling Portfolio and Development
Drift Operations
Arkitektur Architecture
Projekter Projects
Udvikling Development
Brugeroplevelser User Experience
Generelle Applikationer General Applications
FA IT-support FA IT support
Administrative Applikationer Administrative Applications
Infrastruktur Infrastructure
Omnibus Omnibus
AU Uddannelse AU Student Administration and Services
Sekretariat Secretariat
Optagelse og Studiesystemer Admissions and Educational Administration Systems
International Uddannelse International Office
Vejledning og Studiestøtte Student Guidance and Academic Support Services
Uddannelsesstrategisk Sekretariat Educational Development and Analysis
Optagelse Admissions
Studiesystemer Educational Administrative Systems
Mobilitet og Uddannelsessamarbejde Mobility and Transnational Education
Bolig Housing
Vejledning og Studieinformation Student Guidance and Information
SU og Specialpædagogisk Støtte Student Grants and Loans and Special Educational Support
Uddannelsesjura Educational Law
Uddannelsesudvikling og Kvalitet Educational Development and Quality Assurance
Analyse og Indberetning Analysis and Reporting
AU Økonomi og Bygninger AU Finance and Estates Projects and Development
Regnskab Accounts
Økonomisekretariatet Financial Control
Indkøb Procurement
Business Intelligence Business Intelligence
Bygninger Estates Projects and Development
Balance Quality Assurance
Debitor Accounts Receivable
Kreditor Accounts Payable
Rejseenheden Travel Expense Accounts
Projektenheden Projects
Systemenheden Systems
Økonomistyringsenheden Financial Management
Bygningsøkonomi og Jura Facilities Finance and Law
Byggeri og Planlægning Construction and Planning
AU Forskning og Eksterne Relationer AU Research Support and External Relations
Forskningsstøtteenheden Research Support Office
Talentudvikling og Forskermobilitet Talent Development and International Staff Office
Erhvervssamarbejde og Teknologioverførsel Corporate Relations and Technology Transfer
Events og Kommunikationsstøtte Events and Communication Support

Øvrige enheder

Erhverv og Innovation Enterprise and Innovation
Erhvervsstaben The Office of Business Collaboration
The Kitchen

The Kitchen

Universitetsledelsens Stab Rector's Office
Analyse og Politik Analysis and Policy
Sekretariat Secretariat
Jura Legal Support
Kommunikation og Presse Communication and Press