Analyse og Politik

Leder af enhed

Line Renate Hanssen

Chef for Analyse og Politik Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik

Ansvarsområder

 • Funktionschef

Bo Bjerre Jakobsen

Chefkonsulent Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik

Ansvarsområder

 • Udviklingskontrakt
 • Strategisk rammekontrakt
 • Årsrapport
 • Tilsynsmøder
 • Udarbejdelse af årlig markedsposition til bestyrelsen 
 • AU i tal
 • Dokumentation og analyseopgaver


Camilla Rahbek

Specialkonsulent Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik

Ansvarsområder

 • Internationalisering
 • Årlig målopfølgning til bestyrelsen
 • Ledermøder og –seminar
 • Processer ifm. AU’s strategi

Grith Thagaard Loft

Chefkonsulent Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik

Ansvarsområder

 • AU's strategi og strategiske satsninger
 • AU's bestyrelse


Jeppe Norskov Stokholm

Specialkonsulent Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik

Ansvarsområder

 • Sekretariatsbetjening for Udvalget for Uddannelse (UFU)
 • Uddannelsespolitik
 • Dokumentation og analyse

Karl Christensen

Chefkonsulent Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik

Ansvarsområder

 • Fysisk planlægning, campusudvikling
 • Kommunesamarbejde 
 • Dokumentation og analyseopgaver, nøgletal
 • Udarbejdelse af årlig markedsposition til bestyrelsen 
 • Årsrapport
 • Tilsynsmøder


Inge Liengaard

Specialkonsulent Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik

Ansvarsområder

 • Sekretariat for Udvalget for Forskning og Eksternt Samarbejde
 • Forskningspolitik
 • AU's handleplan for kvinder i forskning
 • Ranking og bibliometri 
 • Analyseopgaver og beslutningsoplæg for universitetsledelsen

Kirsten Brusgård

Chefkonsulent Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik

Ansvarsområder

 • Policyarbejde på uddannelsesområdet
 • Strategiske uddannelsesprojekter
 • Uddannelseskvalitetsarbejde, herunder institutionsakkreditering

Susanne Søes Hejlsvig

Specialkonsulent Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik

Ansvarsområder

 • AU's bæredygtighedsstrategi og -handleplan
 • Facilitering af bæredygtighedsnetværk 
 • Projektledelse af bæredygtighedsprojekter
 • Koordinere udarbejdelsen af baseline og CO2 regnskab