Analyse og Politik

Leder af enhed

Line Renate Hanssen

Chef for Analyse og Politik Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik

Ansvarsområder

 • Funktionschef

Andreas Stounbjerg

Projektleder Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik

Ansvarsområder

 • Implementering af AU's klimastrategi 2020-2025 
 • Årlige klimahandleplaner 
 • Koordinering af udarbejdelsen af AU’s klimaregnskab 
 • Udvikling af power bi-løsning med fokus på klima
 • Grønne projekter, herunder:
  • Bæredygtige investeringer
  • Forskerenergipark
  • Digitalt klimaaftryk
  • AU’s rejsepolitik 

Bo Bjerre Jakobsen

Chefkonsulent Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik

Ansvarsområder

 • Udviklingskontrakt
 • Strategisk rammekontrakt
 • Årsrapport
 • Tilsynsmøder
 • Udarbejdelse af årlig markedsposition til bestyrelsen 
 • AU i tal
 • Dokumentation og analyseopgaver


Camilla Rahbek

Specialkonsulent Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik

Ansvarsområder

 • Årlig målopfølgning til bestyrelsen
 • Ledermøder og –seminar
 • Processer ifm. AU’s strategi

Grith Thagaard Loft

Chefkonsulent Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik

Ansvarsområder

 • AU's strategi og strategiske satsninger
 • AU's bestyrelse


Inge Liengaard

Specialkonsulent Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik

Ansvarsområder

 • Sekretariat for Udvalget for Forskning og Eksternt Samarbejde
 • Forskningspolitik
 • AU's handleplan for kvinder i forskning
 • Ranking og bibliometri 
 • Analyseopgaver og beslutningsoplæg for universitetsledelsen

Jeppe Norskov Stokholm

Konst. teamleder Administrationscenter Arts - Studienævnsbetjening og uddannelseskvalitet (SNUK), Aarhus

Ansvarsområder

 • Sekretariatsbetjening for Udvalget for Uddannelse (UFU)
 • Uddannelsespolitik
 • Dokumentation og analyse

Karl Christensen

Chefkonsulent Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik

Ansvarsområder

 • Fysisk planlægning, campusudvikling
 • Kommunesamarbejde 
 • Dokumentation og analyseopgaver, nøgletal
 • Udarbejdelse af årlig markedsposition til bestyrelsen 
 • Årsrapport
 • Tilsynsmøder


Lea Sofie Staunsager

AC-fuldmægtig Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik

Ansvarsområder

 • Internationalisering
 • Ranglister
 • Rektors besøgsrunde

Mia Falk

AC-fuldmægtig Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik

Ansvarsområder

 • Educational IT 
 • Uddannelsespolitik
 • Dokumentation og analyse 

Susanne Søes Hejlsvig

Programleder Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik

Ansvarsområder

 • AU's klimastrategi 2020-2025 
 • Årlige klimahandleplaner 
 • Involvering af medarbejdere og studerende, herunder nudgingkampagner 
 • Facilitering af bæredygtighedsnetværk
 • Grønne projekter, herunder:
  • Ladeinfrastruktur inkl. samkørsel og delebiler 
  • Bæredygtig kantinedrift
  • Biodiversitet
  • Living Lab
  • AU Garden  

Ulrik Nørgaard Rønsbo

Specialkonsulent Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik

Ansvarsområder

 • Den europæiske universitetsalliance, Circle U
 • AU’s bestyrelse
 • Interessevaretagelse
 • Dokumentation og analyse