Analyse og Politik

Leder af enhed

Line Renate Hanssen

Chef for Analyse og Politik Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik

Ansvarsområder

 • Funktionschef

Birgit Nygaard Sørensen

Chefsekretær Universitetsledelsens Stab

Ansvarsområder

 • Udpegninger (til råd, nævn, udvalg og bestyrelse)
 • Budget og økonomi
 • Personale administration
 • Universitetsledelsens Strategiske Midler
 • Sekretær for Analyse og Politik 

Bo Bjerre Jakobsen

Chefkonsulent Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik

Ansvarsområder

 • Udviklingskontrakt
 • Strategisk rammekontrakt
 • Årsrapport
 • Tilsynsmøder
 • Udarbejdelse af årlig markedsposition til bestyrelsen 
 • AU i tal
 • Dokumentation og analyseopgaver


Camilla Rahbek

Specialkonsulent Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik

Ansvarsområder

 • Internationalisering
 • Årlig målopfølgning til bestyrelsen
 • Ledermøder og –seminar
 • Processer ifm. AU’s strategi

Fatos Kutllovci

AC-fuldmægtig Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik

Ansvarsområder

 • Bestyrelsesbetjening
 • Digitaliseringsstrategi
 • Markedsnotat og diverse ad-hoc analyser på uddannelsesområdet
 • Rektors besøgsrunde


Grith Thagaard Loft

Chefkonsulent Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik

Ansvarsområder

 • AU's strategi og strategiske satsninger
 • AU's bestyrelse


Jeppe Norskov Stokholm

Specialkonsulent Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik

Ansvarsområder

 • Sekretariatsbetjening for Udvalget for Uddannelse (UFU)
 • Uddannelsespolitik
 • Dokumentation og analyse

Karl Christensen

Chefkonsulent Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik

Ansvarsområder

 • Fysisk planlægning, campusudvikling
 • Kommunesamarbejde 
 • Dokumentation og analyseopgaver, nøgletal
 • Udarbejdelse af årlig markedsposition til bestyrelsen 
 • Årsrapport
 • Tilsynsmøder


Inge Liengaard

Specialkonsulent Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik

Ansvarsområder

 • Sekretariat for Udvalget for Forskning og Eksternt Samarbejde
 • Forskningspolitik
 • AU's handleplan for kvinder i forskning
 • Ranking og bibliometri 
 • Analyseopgaver og beslutningsoplæg for universitetsledelsen

Kirsten Brusgård

Chefkonsulent Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik

Ansvarsområder

 • Policyarbejde på uddannelsesområdet
 • Strategiske uddannelsesprojekter
 • Uddannelseskvalitetsarbejde, herunder institutionsakkreditering

Pernille Bak Pedersen

AC-fuldmægtig Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik

Ansvarsområder

 • Sekretariatabetjening for Ledelseskredsen i Enhedsadministationen
 • Ranking og bibliometri
 • Den bibliometriske forskningsindikator
 • Ledelsesinformation
 • Dokumentation og analyser
 • Projektleder for AU’s bæredygtighedsseminar

Susanne Søes Hejlsvig

Specialkonsulent Universitetsledelsens Stab - Analyse og Politik

Ansvarsområder

 • AU's bæredygtighedsstrategi og -handleplan
 • Facilitering af bæredygtighedsnetværk 
 • Projektledelse af bæredygtighedsprojekter
 • Koordinere udarbejdelsen af baseline og CO2 regnskab

1423582 / i40