Jura

Signe Nørlund Hernvig

Specialkonsulent Universitetsledelsens Stab - Jura

Ansvarsområder

 • Prisindstillinger 
 • Praksisudvalg
 • Ophavsret
 • Workzone-superbruger

Bente Skou Paulsen

AC-fuldmægtig Universitetsledelsens Stab - Jura

Ansvarsområder

 • Fonde og legater
 • Disciplinærsager
 • Rådgiverne for ansvarlig forskningspraksis
 • Sekretariatsbetjening af de akademiske råds formandsforsamling
 • Studenterorganisationer

Tove Bæk Jensen

Chefkonsulent Universitetsledelsens Stab - Jura

Ansvarsområder

 • Styrelsesregler, universitetslov, vedtægt og forretningsordener

 • Akademiske grader
 • Aarhus Universitets regelsamling
 • Forskningsetisk Komité