Kommunikation og Presse

Sys Christina Vestergaard

Kommunikations- og Pressechef • Overordnede ansvar for AU' kommunikation og presse
 • Leder af afdelingen

 

 

 • Daglig leder af afdelingens organisationskommunikation

 

 

 • Sociale medier
 • Video- og podcastproduktion
 • Strategi og udvikling af AU's SoMe-platforme
 • Digital medierådgivning
 • Presse
 • Ledelseskommunikation
 • Danmarks repræsentant i NUAS (Nordic Association of University Administrators)

 

 

 • Chefsekretær for presse- og kommunikationschefen
 • Sekretær for Kommunikation og Presse samt KOM-forum

Casper Dam

Kommunikationsmedarbejder

 

 

 • Sociale medier
 • Yourniversity-kampagnen
 • Brugerinvolvering og fastholdelse
 • Studieliv

 

 

 • Presse
 • Ledelseskommunikation

 

 

 • Nyhedsformidling
 • Kommunikationspartner på events og konferencer
 • Gymnasierelationer
 • Alumner
 • Det Kgl. Bibliotek
 • Redaktion af au.dk (nyheder og kalender)

Jakob Rom Johansen

Kommunikationsmedarbejder Universitetsledelsens Stab - Kommunikation og Presse

 

 

 • Kommunikationspartner for AU IT
 • Redaktion af international.au.dk
 • Profilering
 • Ledelseskommunikation

Jesper Bo Jensen

Kommunikationskonsulent

 

 

 • Analyse af medieovervågning og kommunikationsmålinger

 • Presse (overvågning og ekspertlister)Administration og support på Retriever-værktøjer
 • Mediekontrakter- og abonnementer

   

   

  • IT og digitalisering
  • Web
  • Måling

   

   

  • Kommunikationspartner
   for AU HR og AU Økonomi
  • Profilering og ledelseskommunikation
  • Administrationens nyhedsbrev (redaktør)
  • AU i tal (redaktør)
  • Organisationsdiagrammer
  • Tovholder for IKOO
   (Koordinationsgruppen for intern kommunikation)

   

   

  • Webansvarlig i Kommunikation & Presse
  • Ledelseskommunikation
  • Informationssikkerhed
  • GDPR
  • Research Data Management

  Mikkel Ejlertsen

  Kommunikationsmedarbejder

   

   

  • Sociale medier
  • Videoproduktion
  • Analyse af medieovervågning og kommunikationsmålinger

   

   

  • Sociale medier
  • Video- og podcastproduktion
  • Strategi og udvikling af AU's SoMe-platforme
  • Digital medierådgivning
  • Netværksansvarlig for eksterne erfa-netværk 
  • Ansvar for kontakt til fakulteternes SoMe-afdelinger

   

   

  • Bæredygtighed - strategi, netværk og web
  • Campus 2.0 - AU's fysiske udvikling
  • Kommunikationspartner, AU Bygninger
  • Ledelses- og forandringskommunikation

  Sinne B. Jakobsen

  Kommunikationsmedarbejder

   

   

  • Ledelseskommunikation
  • Kommunikationspartner, AU Uddannelse

  Thomas Sørensen

  Kommunikationsmedarbejder

   

   

  • Ledelseskommunikation
  • Presse
  • Presseovervågning