Kommunikation og Presse

Sys Christina Vestergaard

Kommunikations- og Pressechef

 

 

 • Overordnet ansvar for AU's kommunikation og presse
 • Daglig leder af afdelingen

 

 

 • Daglig leder af afdelingens organisationskommunikation

 

 

 • Sociale medier
 • Video- og podcastproduktion
 • Strategi og udvikling af AU's SoMe-platforme
 • Digital medierådgivning
 • Presse
 • Ledelseskommunikation
 • Danmarks repræsentant i NUAS (Nordic Association of University Administrators)

 

 

 • Chefsekretær for presse- og kommunikationschefen
 • Sekretær for Kommunikation og Presse samt KOM-forum

Casper Dam

Kommunikationsmedarbejder

 

 

 • Sociale medier
 • Yourniversity-kampagnen
 • Brugerinvolvering og fastholdelse
 • Studieliv

 

 

 • Presse
 • Ledelseskommunikation

 

 

 • Nyhedsformidling
 • Kommunikationspartner på events og konferencer
 • Gymnasierelationer
 • Alumner
 • Det Kgl. Bibliotek
 • Redaktion af au.dk (nyheder og kalender)

Jesper Bo Jensen

Kommunikationskonsulent

 

 

 • Analyse af medieovervågning og kommunikationsmålinger

 • Presse (overvågning og ekspertlister)Administration og support på Retriever-værktøjer
 • Mediekontrakter- og abonnementer

  Lotte Blåbjerg Kristensen

  Kommunikationsmedarbejder

   

   

  • IT og digitalisering
  • Web
  • Måling

   

   

  • Kommunikationspartner, ØKOBYG
  • Ledelseskommunikation
  • Administrationens nyhedsbrev (redaktør)
  • AU’s corporate profilmateriale (redaktør)
  • AU i tal 
  • Organisationsdiagrammer

   

   

  • Web og digitalisering
  • Kommunikationspartner, AU IT
  • Informationssikkerhed
  • GDPR
  • Data Management

  Mikkel Ejlertsen

  Kommunikationsmedarbejder

   

   

  • Sociale medier
  • Videoproduktion
  • Analyse af medieovervågning og kommunikationsmålinger

   

   

  • Sociale medier
  • Video- og podcastproduktion
  • Strategi og udvikling af AU's SoMe-platforme
  • Digital medierådgivning
  • Netværksansvarlig for eksterne erfa-netværk 
  • Ansvar for kontakt til fakulteternes SoMe-afdelinger

   

   

  • Campus 2.0 - AU's fysiske udvikling
  • Bæredygtighed - strategi, netværk og web
  • Kommunikationspartner, AU HR (vikar)

  Sinne B. Jakobsen

  Kommunikationsmedarbejder

   

   

  • Ledelseskommunikation
  • Kommunikationspartner, AU Uddannelse

  Thomas Sørensen

  Kommunikationsmedarbejder

   

   

  • Ledelseskommunikation
  • Presse
  • Presseovervågning