Studentermedhjælpere

Victor Brøcker

Studentermedhjælper Universitetsledelsens Stab

Helena Strømfeldt Lind

Studentermedhjælper Rektoratet - Erhvervsstab

Frederikke Kjær Pedersen

Studentermedhjælper Universitetsledelsens Stab

Marcus Gerlach Dalby

Studentermedhjælper Universitetsledelsens Stab

1440640 / i40