• AUtoCampus

 • Universitetets informationsvogn

Hvad er AUtoCampus


AUtoCampus er Aarhus Universitets lille informationsvogn. AUtoCampus blev bygget i efteråret 2016 og målet med vognen var dels at indsamle ideer til, hvordan universitetets campusmiljø kan udvikles i forbindelse med indflytningen til Kommunehospitalets arealer - dels at informere og skabe synlighed om campusudviklingen. Se eksempler på, hvad infovognen har været anvendt til.

Nu er ideindsamlingsfasen ovre og AUtoCampus kan derfor også lånes til andre typer af en-dagsarrangementer, der foregår i AU regi.

Retningslinjer og praktiske informationer

 • Lån og anvendelse

  • Låner

   AUtoCampus kan lånes af ansatte på Aarhus Universitet.

   Bygningssekretariatet yder ikke teknisk hjælp eller service til betjening af infoskærm i AUtoCampus.

   Låner er selv ansvarlig for indgåelse af aftaler med den lokale Bygningsservice/ansvarlige vedr. strøm og placering af vogn.

  • Anvendelsesformål

   Kun tjenstlig anvendelse er tilladt, dvs. at AUtoCampus ikke må anvendes til private formål.
   AUtoCampus kan f.eks. bruges som en gimmick, der skaber ekstra opmærksomhed om en event eller et budskab. Bemanding af vogn står du selv for.

   Bemærk:
   Det er ikke tilladt at spise eller tilberede mad i AutoCampus. Påtænker du at uddele drikke- og/eller præfabrikerede madvarer fra AUtoCampus, tjek da lige med fødevarestyrelsen mht. hygiejne samt informér evt. de nærliggende kantiner (hvis det skal foregå på AU grund).

 • Lånebetingelser

  • Lånebetingelser

   AUtoCampus kan lånes opstillet på en navngiven adresse én dag af gangen. AUtoCampus leveres om morgenen og afhentes igen om aftenen, på et aftalt tidspunkt jf. forudgående aftale med fragtfirma.

   Låner afholder udgiften til fragten fra havn til lokation og retur, samt let rengøring af vogn indvendig og udvendig efter brug. Rengøring afregnes i påbegyndte timer og vil normalt beløbe sig til 1-2 timer. Låner kan ikke selv stå for transport og rengøring, men afleverer selvfølgelig AUtoCampus opryddet og tømt for affald. Kontakt evt. Heidi Andersen for et estimat på udgiften til transport og rengøring, inden du booker AUtoCampus.

   Undtagelsesvist kan vognen benyttes samme sted over flere hverdage (max. mandag-fredag). Vognen aflåses ved levering med trailerlås på træk, og låner er herefter ansvarlig for opsyn og døraflåsning i hele låneperioden. Ved anvendelse over flere dage hæfter låner tilsvarende for eventuelle omkostninger opstået ved f.eks. hærværk, indbrud eller lign. Hvis AUtoCampus udlånes over flere dage, må der påregnes ekstra tid til udvendig rengøring.

   Bemærk
   Du er, som låner, ansvarlig for AUtoCampus i hele låneperioden. Det vil sige at det hovedområde, institut eller forskningsmiljø, der står for lånet hæfter for omkostninger, der eventuelt måtte opstå i dette tidsrum. Det være sig både udvendigt og indvendigt. Læs mere om forsikring.  

 • Timesatser, gebyr og eventuelle afgifter (p-bøder)

  • Timesatser i forbindelse med lån 

   Transport = 450 kr./time (tur/retur: lagerhal på havnen/anvendelsessted)
   Rengøring = 300 kr./time
   Besigtigelse = 300 kr./time

   Alle priser er ex. moms.

   Vær opmærksom på, at besigtigelse inden lån medfører ekstra betaling pr. påbegyndt time.

  • Gebyr for annullering af reservation

   Annulleres reservationen senere end 14 dage før den ønskede dato, vil du blive faktureret 75% af den aftalte låneudgift.

  • Eventuelle afgifter (p-bøder)

   Får du en parkeringsbøde pga. ulovlig parkering af AUtoCampus, hæfter du selv for denne.

 • Placering af AUtoCampus

  • Placering af AUtoCampus

   Når du booker AUtoCampus, skal du beskrive hvordan vognen skal placeres på den angivne adresse, nærmere præcist hvor man skal kunne åbne frontlugerne ud til. Vognen kan ikke flyttes rundt, når den først er placeret af fragtmanden. Læs mere under Reservering.

   Bemærk:
   AUtoCampus fylder lidt i landskabet og det kræver plads og ekstra medhjælp på placeringsstedet for at få den manøvreret på plads. Hav dette i tankerne, når du vælger placeringssted. Det er et krav, at låner eller en repræsentant for denne selv er til stede når fragtmanden leverer vognen. Vurderer fragtmanden at der ikke er plads nok ved levering, vil han tage AUtoCampus med igen og du pålægges fuld låneudgift. Læs mere under Lånebetingelser.


 • Strøm

  • Strøm

   AUtoCampus skal være sluttet til strøm. Du er som låner ansvarlig for at indgå aftaler med den lokale Bygningsservice/ansvarlige vedr. strøm og placering af vogn i god tid inden opstilling.

   Vognen har et strømkabel på ca. 15 m., alm. 220 watt, 3 pol stik /CE-stik. Vær opmærksom på dette, når du vælger placering. Og angiv i din reservering, hvor strømmen skal trækkes fra.

 • Reservering, transport og opstilling

  • Reservering
   AUtoCampus bookes i outlook på denne måde:

  • Åben din Oulook-kalender

  • Klik på "Ny aftale"

  • Indsæt den ønskede dato. AUtoCampus kan kun lånes en dag af gangen, og skal ud og hjem samme dag.

  • Tryk på ”Inviter deltagere” og dernæst ”Til”, hvorefter den globale adresseliste åbnes

  • I søgefeltet tastes "AUtoCampus"

  • Tryk ”OK” (AUtoCampus står nu i linjen ”Til”)

  • I kommentarfeltet skrives...

   • Reservering - i kommentarfeltet skrives:

   • Hvad AUtoCampus skal bruges til

   • Adressen hvor AUtoCampus skal fragtes til

   • Præcis hvordan AUtoCampus skal vende på den angivne adresse, så frontlugerne kan åbnes op fx ind mod torvet/ud mod gaden/med front mod XXX. Vedhæft evt. et billede af et kort med markering, der viser placering på adresse

   • Hvor strømmen skal trækkes fra. Bemærk: Strømkabel på 15 meter.

  • Tryk send. OBS: Når du trykker "Send", får du denne fane: "Vil du sende mødeindkaldelsen uden placering?" og mulighed for at klikke "Send ikke" eller "Send alligevel". Vælg "Send alligevel", da placeringen angives i selve reservationen.

  • Afvent mail med ordlyden ”Mødeindkaldelsen er modtaget og afventer godkendelse”. Bemærk, at AUtoCampus først er booket, når du har modtaget endnu en mail med godkendelse.

  • Bookingvarsel: AUtoCampus skal bookes senest 14 dage før ønsket brug.

  • Transport og opstilling

   Når du har fået bekræftet din booking af AUtoCampus, vil du få kontaktoplysninger på kontaktperson ved fragtfirma, så du kan aftale detaljer for transport, opstilling, strømforsyning m.m.

 • Nøgle og manualer

  • Nøgle

   Nøglen afhentes efter forudgående aftale hos Heidi Andersen, Bygningssekretariatet, senest dagen før brugsdato. Du aftaler præcist tidspunkt med Heidi Andersen.

   Reservationen bortfalder, hvis ikke nøglen er afhentet på det aftalte tidspunkt - og du pålægges et gebyr på 50% af den aftalte låneudgift.

  • Manualer

   Værd at vide om AUtoCampus, når du står og skal bruge den – herunder info om nøgler, belysning, opvarmning, frontluger, strømpanel, skamler og skærm - AUtoCampus manual.

   Producentens manual til skærm

 • Forsikring

  • Forsikring

   I forbindelse med skader eller lignende på AUtoCampus, er Aarhus Universitet omfattet af statens selvforsikring. Det vil sige at udgiften for skaden pålægger det hovedområde, institut eller forskningsmiljø, der har haft ansvar for vognen i det tidsrum skaden er sket. Læs mere om selvforsikring

    

Mål og indhold

 • 5,5 m lang (inklusiv træk)
 • 2,3 m bred
 • 3,9 m høj
 • Venderadius ca. 14 m
 • A-skilt - str. 70x100 cm
 • En lille trin/dørskammel
 • Interaktiv skærm, der kan køre film eller billeder i loop via USB-stik.
 • Strømkabel på ca. 15 m, alm. 220 watt, 7 pol stik/CE stik.
 • Øvrigt udstyr medbringer låner selv

Billeder af AUtoCampus

Kontaktoplysninger