Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice Bygninger Aktuelle byggeprojekter på AU Campus 2.0 Planer for AU's fysiske udvikling

Planer for AU's fysiske udvikling

Visionen

Bestyrelsen har godkendt en masterplan for AU’s fysiske udvikling.

 • Masterplanen er universitetets strategi og investeringsplan for 2018-2028, som sætter rammen for udviklingen af AU’s campus de næste årtier.
 • Planen er udarbejdet som følge af AU’s kommende lejemål på det tidligere kommunehospitalsområde og omfatter en vision for anvendelsen af disse arealer.
 • Masterplanen og visionen for fremtidens campus omfatter dog også anvendelsen af samtlige lokaliteter på AU, da den fysiske udvikling af universitetet skal ses i en helhed.
 • Den overordnede vision er at koncentrere AU’s arealer i Aarhus om Universitetsparken, Universitetsbyen (det tidligere kommunehospitalsområde) og om Katrinebjerg.
 • Se video fra stormøde 2. maj 2018, hvor visionen for fremtidens campus blev præsenteret.

Universitetsparken

Universitetsparken vil fortsat være det naturlige centrum for AU’s campus.

Det sker i Universitetsparken:

 • Der vil komme mere liv i parken, bl.a. via bedre belysning, flere studenterrelaterede aktiviteter samt etablering af tre tunneler til Universitetsbyen.
 • Der vil blive fundet anvendelser til enkelte gamle bygninger, der ikke længere egner sig som laboratoriebygninger.

Universitetsbyen (det tidligere kommunehospitalsområde)

Hus til iværksætteri

 • AU vil gerne sætte et endnu større aftryk på samfundet ved at styrke sit iværksætteri.
 • Derfor etableres der et iværksætterhus for AU’s iværksættere - både forskere og studerende.
 • Huset vil blive taget i brug primo 2020 og har fået navnet The Kitchen.
 • Navner er inspireret af bygningen, som skal rumme iværksætterhuset, nemlig det tidligere Kommunehospitals centralkøkken.

Se video fra The Kitchen 
Få en videorundtur i The Kitchens kommende lokaler. 


Fase 1 (2019-2022): ​Molekylærbiologi og Genetik (DNC-huset fortsætter)

 • På bestyrelsesmødet i oktober 2017 godkendte AU’s bestyrelse, at AU indgår et lejemål med FEAS om ca. 23.000 m2. brutto.
 • Lejemålet gælder for Institut for Molekylærbiologi og Genetik (MBG), som får samlet sine aktiviteter på én lokation frem for de nuværende seks lokaliteter i Aarhus, Foulum og Flakkebjerg.
 • MBG bliver det første institut, som flytter ind i Universitetsbyen.
 • Instituttet forventer at overtage bygningerne i den nordlige ende af hospitalsområdet i 2022. Den lokale brugerinddragelse er i fuld gang som en del af forberedelserne til indflytningen.

Fase 2 (ultimo 2022): Etablering af studieboliger

 • AU vil indrette 127 studieboliger i Universitetsbyen med plads til 180 kollegianere.
 • Studieboligerne får til huse i det tidligere patienthotel og vil stå klar til brug inden udgangen af 2022.
 • Universitetsparken rummer i dag knap 500 studieboliger, og AU har en ambition om, at omfanget af studieboliger på campus skal være højere.
 • De studerendes tilknytning til universitetet styrkes gennem boliger på campus og er med til at skabe flere aktiviteter på campus døgnet rundt.
 • AU vil også indrette boliger til ph.d.-studerende og postdoc’er samt et kollegium, der især målrettes internationale studerende.

Fase 3: ​Studenterorganisationer og studenteraktiviteter

 • Det er et ønske at sikre, at de studerende får faciliteter stillet til rådighed til deres organisationer, studenterdrevne aktiviteter mv.
 • Derfor vil der inden for en årrække blive udviklet studenterorganisationer og studenteraktiviteter i Universitetsbyen.

Fase 4 (ca. 2022-2025): ​Aarhus BSS flytter fra Fuglesangs Allé

 • Aarhus BSS’ aktiviteter flyttes fra Fuglesangs Allé (virksomhedsledelse og økonomi) til Universitetsbyen.
 • Hermed får Aarhus BSS samlet sine aktiviteter på FSA med fakultetets øvrige aktiviteter i Aarhus (statskundskab, jura og psykologi) i det nordøstlige hjørne af Universitetsparken.
 • Fakultetets businessaktiviteter vil bidrage til at styrke AU’s fokus på innovation og entrepreneurship – desuden vil fakultetets mange studerende endvidere bidrage til at skabe liv på det samlede campusområde.
 • Læs mere på www.bss.au.dk/nycampus

Katrinebjerg/Navitas

Navitas søges fraflyttet, og ingeniøraktiviteter samles primært på Katrinebjerg.

 • Katrinebjerg er AU’s centrum for digitalisering, digital design, informationsvidenskab og ingeniøraktiviteter.
 • Med flytningen af ingeniøraktiviteterne fra Navitas til Katrinebjerg ønsker AU at styrke og videreudvikle området. Planerne for den fysiske udvikling af Katrinebjerg skal ses i sammenhæng med og understøtte universitetets digitaliseringsstrategi og ingeniørsatsning.
 • Lokalplanen for Katrinebjerg omfatter etablering af boliger og erhvervsvirksomheder samt grønne opholdsarealer.

Forskerparken

 • Molekylær Biologi og Genetik flytter til Universitetsbyen (2022).
 • Fraflyttede bygninger anvendes til udvidelse af ingeniøraktiviteter.

AU uden for Aarhus

 • Der vil blive etableret en ny bygning i Agro Food Park i Skejby, hvor AU vil samle sine fødevareaktiviteter fra hhv. Foulum og Årslev. Det betyder, at lejemålet i Årslev opsiges senest ved udgangen af 2019, ligesom de dele af Foulum, der omfatter fødevareaktiviteter, ligeledes opsiges (aktiviteterne vedr. husdyrvidenskab og agroøkologi fortsætter dog i Foulum).
 • Aktiviteter i Silkeborg og Kalø samles i Aarhus.
 • AU forbliver i Roskilde.
 • Fortsat udvikling af campus i Herning og Emdrup.

1443309 / i40