Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice Bygninger Aktuelle byggeprojekter på AU Campus 2.0 Stormøde om visioner for fremtidens campus

Stormøde om visioner for fremtidens campus

2. maj præsenterede AU's ledelse de visioner, som bestyrelsen har vedtaget for universitetets fysiske udvikling. Alle medarbejdere og studerende var inviteret til mødet og fik efter præsentationen mulighed for at stille spørgsmål til ledelsen. Mødet kunne også følges via live-streaming. Det var desuden muligt at stille spørgsmål via mail på lige fod med deltagerne til mødet.

Se eller gense LIVE-STREAMING.

Svar på spørgsmål, der kom ind via email:

Der var stor spørgelyst på stormødet i Aulaen 2. maj. Derfor nåede universitetets ledelse ikke at besvare alle de spørgsmål, der kom ind via mail. Spørgsmålene er efterfølgende blevet besvaret af dekaner og universitetsdirektør og kan læses nedenfor (og i dette pdf.-dokument).

 

1) Spørgsmål: Hvad er planerne for parkering? Det er et problem overalt på campus, så vidt jeg ved, og har ligeledes været et massivt problem for medarbejderne på Kommunehospitalet.

Svar fra Universitetsdirektør, Arnold Boon: I Universitetsbyen vil der blive etableret p-kældre og p-huse i området, men selve Universitetsbyen vil være bilfri. Antallet af p-pladser på Katrinebjerg, i Universitetsparken og i Universitetsbyen reguleres ift. de krav, som Aarhus Kommune stiller hertil i lokalplanerne for områderne. Derudover har vi på AU i år indført ’medarbejderparkering’ for at sikre parkeringspladserne til AU’s medarbejdere.

Når vi kommer længere med udviklingen af både Universitetsbyen og Katrinebjerg, vil det blive muligt at konkretisere dette yderligere.

2) Spørgsmål: Gode, overordnede visioner for campusudviklingen på AU. Men Arts' rolle virker mærkværdig. Thomas/BSS taler om "det naturlige i at samlokalisere institutter" (virksomhedsledelse). Både BSS og ST argumenterer for at samle miljøerne. Hvad er den større visdom bag at sprede Arts/Institut for Kommunikation og Kultur endnu mere, end det allerede er i dag? Ved at flytte Kasernen til Universitetsbyen, ikke til Katrinebjerg eller Nobel? Samtidig fremgik det af ST’s præsentation, at man slet ikke ved på nuværende tidspunkt, om/hvad man skal med Kasernen. Det virker derfor på flere måder som en forhastet beslutning. Slå koldt vand i blodet og (gen)overvej, hvad man vil med Kasernen og Institut for Kommunikation og Kultur.

Svar fra dekan på AR, Johnny Laursen: Der er i dag ingen af Arts’ institutter, der er samlet, og det vil heller ikke være muligt i fremtiden. Det har været et samlet hensyn for AU at samle særligt uddannelsesintensive miljøer i Universitetsbyen for dermed at skabe det liv og den atmosfære, som vi ønsker for området. IKK bliver ikke mere spredt end før, da afstanden mellem Kasernefagene og Katrinebjerg ganske vist øges, mens afstanden til Nobelparken tilsvarende mindskes. Det er ikke muligt at huse alle Arts’ aktiviteter i Aarhus i Nobelparken, og det vil heller ikke være muligt at samle IKK på Katrinebjerg.

3) Spørgsmål: Bæredygtigt og grønt byggeri - hvad er planerne for uni-byen?

Svar fra Universitetsdirektør, Arnold Boon: Aarhus Universitets bestyrelse har godkendt ti overordnede principper for den strategiske udvikling af universitetets campus de kommende år. Et af de ti principper er, at universitetet skal udvikles bæredygtigt. Det betyder bl.a. at vi skal finde bæredygtige løsninger når AU ombygger og renoverer, men også bæredygtige løsninger i bygningsdriften. AU vil gerne afprøve nye idéer om bæredygtige løsninger fra studerende og forskere i Universitetsbyen, sådan at vi også udvikler en ’smart campus’.

4) Spørgsmål: Er der nogen planer om at flytte på de administrative enheder?

Svar fra Universitetsdirektør, Arnold Boon: Det er der ikke taget stilling til på nuværende tidspunkt, men placering af de administrative enheder vil naturligvis indgå i de videre overvejelser.

5) Spørgsmål: Hvem skal lede projektet og hvordan?

Svar fra Universitetsdirektør, Arnold Boon: Universitetsledelsen har det overordnede ansvar for Aarhus Universitets fysiske udvikling. Herudover er der er nedsat en arbejdsgruppe (masterplansgruppe), som tager sig af de overordnede og tværgående opgaver i forbindelse hermed.
Udviklingen af universitetets fysiske campus er et stort projekt, som også indeholder rigtig mange delprojekter – mange af disse håndteres lokalt på de involverede fakulteterne.

6) Spørgsmål: Hvordan får I integreret administrationen godt i beslutningerne om hvem, der skal bo hvor? At have administrationen tilpas tæt på er betydningsfyldt ift. god betjening.

Svar fra Universitetsdirektør, Arnold Boon: Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at få en god og fornuftig proces ift. inddragelse af medarbejderne – både i administrationen og i de faglige miljøer. Vi opfordrer desuden alle medarbejdere til at komme med deres input til masterplanen og dermed være med til at kvalificere visionerne og sikre at undervisning, forskning, studiemiljø mv. får så gode rammer som muligt.
[Svar på dette spørgsmål kan desuden ses 59 min. og 18. sek. inde i live-streamingen fra stormødet samt 1 t. og 31 min. inde i streamingen.]

7) Spørgsmål: Det er muligt, at huslejeudgifterne stort set forbliver de samme som nu, men udgifterne til selve flytningen og ikke mindst i hele ombygningsprocessen må blive gigantisk store. Hvad forventer I, at flytning og ombygning kommer til at koste? Men stort thumbs up til hele projektet!

Svar fra Universitetsdirektør, Arnold Boon: Aarhus Universitet har på baggrund af en sund økonomi mulighed for at tære på egenkapitalen og derved afholde de engangsudgifter, der måtte komme. Det er endnu for tidligt at komme med et realistisk estimat, før vi kender de konkrete flytninger i de konkrete bygninger.

8) Spørgsmål: Kommer der også nye uddannelser/studieprogrammer/institutter?

Svar fra Universitetsdirektør, Arnold Boon: Planer om evt. nye uddannelser, studieprogrammer, institutter mv. håndteres i andet regi.

9) Spørgsmål: Hvad er planen med Navitas efter Eng flytter derfra? Og hvor mange AU aktiviteter kommer der til at være tilbage i Foulum efter flytningen derfra? 

Svar fra dekan på ST, Niels Chr. Nielsen: NAVITAS har en ejerkreds på fire; kommunen, Maskinmesterskolen, INCUBA og AU. Det er i princippet en ejerforening, ligesom man kender fra private ejerforeninger, som har et sæt af vedtægter som bestemmer, hvordan fællesskabet skal agere i forskellige situationer, herunder hvordan beslutninger foretages. De skal nu i fællesskab drøfte, hvad der skal ske med NAVITAS. På nuværende tidspunkt er det for tidligt at komme med en udmeldelse, idet man skal give ejerkredsen tid til at træffe den mest gunstige beslutning.

Institutterne MBG og Food flytter de aktiviteter de havde på Foulum til hhv Universitetsbyen og Agro Food Park i Skejby, mens institutterne ANIS, AGRO, og ENG bibeholder deres nuværende aktiviteter i Foulum. Sidstnævnte institutter agter ikke samlet set at reducere deres aktiviteter i Foulum – tværtimod forventer vi en vækst på nogle områder. Samlet set kan der komme en mindre reduktion i aktiviteterne i Foulum. ST vil derfor tilpasse sig en bygningsmasse, der bedst opfylder vores krav. Indflytninger til Aarhus har været en del af ST’s plan siden 2012. ST har på ingen måde planer om at forlade Foulum - Forsøgscenteret er et af vigtigste asset for forskning inden for landbrugs/jordbrugs-relaterede emner, der findes i Danmark. Netop denne position udnytter ST til at indgå samarbejder med organisationer og virksomheder, der kan udnytte de unikke faciliteter i Foulum.

[Svar på dette spørgsmål kan desuden ses 1 t., 10 min. og 32 sek. inde i live-streamingen fra stormødet.]

10) Spørgsmål: Hvilken tidsramme er der ca. for indflytning af BIOS?

Svar fra dekan på ST, Niels Chr. Nielsen: Det er ST’s håb, at vi kan påbegynde en indflytning i 2020, og at den kan afsluttes i 2022. Proppen for indflytningen har i flere år været ST’s mulighed for at flytte MBG til Universitetsbyen. De skal flytte før, der er plads i Universitetsparken. Den prop blev løsnet i december 2017, og nu er vi godt i gang med den opgave.

 

 

 

 

 


1443394 / i40