Affald

Affaldshåndteringen omfatter håndtering af alle ”almindelige” former for affald: dagrenovation, genbrugspapir, papir til makulering, glas, elektronik, lyskilder og metal.

Ved almindelige driftshenvendelser, og ønsker om rekvirering af serviceydelser, aftales det videre forløb med det samme - alternativt tages der kontakt til bruger indenfor 2 arbejdsdag, hvor det videre forløb aftales.

Affaldshåndtering, laboratoriespecifik

Den laboratoriespecifikke affaldshåndtering omfatter – udover de ”almindelige” former for affald, også affald fra laboratorier – herunder biologisk affald, kemikalieaffald og radioaktivt affald.

Ved almindelige driftshenvendelser, og ønsker om rekvirering af serviceydelser, aftales det videre forløb med det samme - alternativt tages der kontakt til bruger indenfor 2 arbejdsdage, hvor det videre forløb aftales