Bygningsdrift

Bygningsdrift omfatter drift af de tekniske anlæg og bygningen, herunder

  • drift og vedligehold af bygningsinstallationer, herunder el-, vand-, varme-, ventilations- og køleanlæg, elevatorer, adgangskontrolsystem, tyverialarmer o.lign.
  • varetagelse af lovpligtige opsyn af auditorier, flugtvejsbelysning o.lign.
  • udskiftning af lyskilder
  • småreparationer
  • renholdelse og vinterbekæmpelse af bygningsnære arealer
  • ind- og udvendig skiltning
  • modtagelse af bestillinger på adgangskort
  • åbning og lukning af bygninger.

Ved akut opståede skader eller nedbrud på bygningen og tekniske anlæg, der har stor betydning for brugers virke, påbegynder Campus Service fejlretningen/udbedringen umiddelbart efter, at melding er modtaget fra bruger/ konstateret af Campus Service medarbejder.

Ved almindelige driftshenvendelser, og ønsker om rekvirering af serviceydelser, aftales det videre forløb med det samme - alternativt tages der kontakt til bruger indenfor 2 arbejdsdage, hvor det videre forløb aftales.