Biludlån

Biludlån på Aarhus BSS

I Aarhus råder Aarhus BSS over to tjenestebiler. Bilerne er personbiler med plads til ca. 4-5 personer. Bilerne:

  • er til tjenstligt formål 
  • udlånes til ansatte ved Aarhus Universitet, Aarhus BSS (ikke til studerende)
  • må køre i Danmark
  • må benyttes til kørsel til/fra lufthavn, så længe det drejer sig om ophold af få dages varighed 

Bilerne er forsikret med udgangspunkt i ovenstående. 

Udskriv venligst de vedlagte bilag under punkt 4 og medbring på turen.

Sådan gør du

1. Reserver bil

Kontakt driftspersonalet på Fuglesangs Allé:

Telefon: 87 16 41 13

Email: bygningsdrift.fuglesangsalle.okoplan@au.dk  

Oplys:

  • Antal personer,
  • Dato for afhentning/retur
  • Formål
  • Navn på fører
  • Kontakttelefonnummer 

2. Afhent nøgle

Nøgle samt benzinkort afhentes på det aftalte tidspunkt på driftskontoret i bygning 2628-M. 

3. Afhent bil

Bilen er parkeret i Pedelgården på Fuglesangs Allé 4 mellem bygning 2622-C og 2623-D. 
NB: Hvis du skal hente eller aflevere bilen uden for gårdens åbningstid (7.30 – 18.00), følger der med nøglen et nøglekort som du kan bruge til at komme ind i gården.

4. Mens du bruger bilen

Læs vedlagte bilag for brug af Passaten

Læs vedlagte bilag for brug af Golfen

Den bil du låner, er selvforsikret. Det betyder, at uheld og skader ligesom for alle statens tjenestebiler ikke er dækket af et forsikringsselskab, men af Aarhus Universitets eget forsikringsbudget.

I tilfælde af havari (startvanskeligheder, punktering m.v.) orienteres driftskontoret på tlf. 87 16 41 13.

Via SikkerhedsPartner A/S er det muligt at benytte Dansk Autohjælp A/S til autoassistance for tjenestebiler på AU. Hvis du har brug for autoassistance ringer du: tlf. 70 113 113. Ved henvendelse til Dansk Autohjælp oplyses bilens registreringsnummer med henvisning til AU’s kundenummer: SP-87150000.

5. Aflevering af bil og nøgle

Bilen afleveres, med fuld tank, samme sted, som den blev afhentet. Husk er føre kørebog.

Nøgle samt benzinkort afleveres på driftskontoret. Uden for åbningstid:

Læs bilag for brug af Passaten

Læs bilag for brug af Golfen