Driftsstatus for ombygning og renovering ved Aarhus BSS  

Siden indeholder en oversigt over igangværende og kommende ombygninger og renoveringer ved Aarhus BSS med en tidsramme på mere end få dage.

Procedure for brugerinddragelse ved ombygninger og renoveringer på Aarhus BSS

Igangværende ombygninger og renoveringer

Mangelafhjælpning elevator bygning 1340

Berørte bygninger: Bygning 1340.

Forventede gener: Almindelige byggegener, jf. retningslinjer.

Tidsramme: Maj-juni (kortere perioder).

Årsag: Mangelafhjælpning.

Bemærkning:

Kontakt: Driftsinspektør, Per Okholm tlf. 2899 2220, mail po@au.dk eller Bygningsdrift Nordøstre Hjørne.    

Renovering af auditorie U1, bygning 2636

Berørte bygninger: Bygning 2636.

Forventede gener: Følger.

Tidsramme: Maj - august 2019.

Årsag: Gennemgående renovering.

Status:

Kontakt: Driftsinspektør, Knud Simonsen tlf. 2118 6274, mail knsi@au.dk.

Renovering af skotrender 2632-L

Berørte bygninger: 2632-L

Forventede gener: Støj, jf. retningslinjer.   

Tidsramme: April - juni 2019

Årsag: Bygningsvedligehold.

Status: Ingen aktuelle meddelelser.   

Kontakt: Bygningsdrift i Fuglesangs Allé.  

Etablering af talevarsling Nordøstre Hjørne

Berørte bygninger: 1324 1333, 1342, 1343 (auditorier) 1340, 1343 (gangene, alle etager)   

Forventede gener: Støjgener jf. gældende retningslinjer. 

Tidsramme: April - juli 2019.

Årsag: Etablering af talevarsling.       

Status:   

Kontakt: Driftsinspektør, Nordøstre Hjørne Per Okholm, po@au.dk, tlf. 2899 2220.

Tagudskiftning Nordøstre Hjørne - oprydning

Berørte bygninger: Nordøstre Hjørne.

Forventede gener: Støjgener jf. gældende retningslinjer.  

Tidsramme: Maj - juni 2019

Årsag: Bygningsvedligehold.

Status: Mangelafhjælpning og oprydning - herunder demontering af stillads. 

Kontakt: Driftsinspektør, Nordøstre Hjørne Per Okholm, po@au.dk, tlf. 2899 2220.

Herning: Reparation af muren midt på fløj 3

Berørte bygninger: Herning, fløj 3.

Forventede gener: Sporadisk støj i uge 20. 

Tidsramme: Uge 20-21.

Årsag: Renovering.      

Status: Ingen aktuelle meddelelser.   

Kontakt: Benny Andersen, tlf. 24866363.

Renovering af bygning 1321

Berørte bygninger: Bygning 1321.

Forventede gener: Almindelige ombygningsgener (støj og støv).

Tidsramme: Afsluttes i juni 2019.    

Årsag: Renovering, bl.a. nye lofter og ny belysning.     

Status/bemærkninger: Enkelte loft- samt lysarbejder mangles. Arbejdet tilpasses efter aktiviteten i kantinen.     

Kontakt: Bygningsdrift i Nordøstre Hjørne.

Herning: Renovering af cykelkælder

Berørte bygninger: Herning, cykelkælder.  

Forventede gener: Ingen adgang til cykelkælderen i perioden.

Tidsramme: Uge 21 2019.  

Årsag: Gulvafslibning og epoxybehandling.        

Status: Det er vigtigt, at afspærringen respekteres.   

Kontakt: Bygningsdrift Herning, Benny Andersen, tlf. 24866363.  

Kommende ombygninger og renoveringer

Ombygning og renovering 1351

Berørte bygninger: 1350, 1351, 1340. 

Forventede gener: Almindelige ombygningsgener jf. retningslinjer. 

Tidsramme: Sommer 2019.   

Årsag: Ombygning og renovering.       

Status: Afventer projektgodkendelse og nærmere detaljer.   

Kontakt: Driftsinspektør, Nordøstre Hjørne Per Okholm, po@au.dk, tlf. 2899 2220.

Vinduesudskiftning 2623-D

Berørte bygninger: Bygning 2623-D (2622-C, 2624-E, 2627-H, 2628-M).

Forventede gener: Alm. byggegener (støj, støv) samt stillads i hele perioden. I perioden fra ca. medio juli til medio august må forventes periodevis støj over hele dagen.

Tidsramme: Juli - august 2019.

Årsag: Alm. bygningsvedligehold.  

Status 

Kontakt: Driftsinspektør, Knud Simonsen tlf. 2118 6274, mail knsi@au.dk.


1440242 / i40