Gæstelejligheder

Aarhus BSS Gæstelejligheder

AAarhus BSS råder over gæstelejligheder, der udlejes efter nedenstående retningslinjer pr. november 2014. Lejlighederne administreres af Aarhus BSS Bygningsservice. Udover vore gæsteboliger beliggende på Vestervang tilbyder vi nyere gæsteboliger i Nobelparken med et generelt lavere prisniveau, der dog kun udlejes for perioder mellem 2 og 12 måneder 

1. Personkreds

Ansatte i videnskabelige stillinger ved Aarhus BSS til ophold, der vedrører forskningsprojekter eller undervisning.

Ansatte i videnskabelige stillinger ved Aarhus BSS til ophold, der vedrører andre arbejdsopgaver for AU.

Andre AU-ansatte til ophold i forbindelse med arbejdsopgaver for Aarhus BSS.

Hvis der herefter er ledige perioder, kan lejlighederne udlejes af Aarhus BSS i henhold til almindelige regler.

2. Varighed

Der er fortrinsret til forskningsophold (jf. 1) på mindst 1 måned og højst 12 måneder. Udlejning i mere end 6 måneder sker efter en høring af dekanen.

Ophold af kortere varighed kan forudbestilles hos Aarhus BSS Bygningsservice (Aarhus BSS BYG).

Kun ganske undtagelsesvis kan et ophold strække sig ud over 6 måneder.

3. Tildelings-/udvælgelsesprocedure

Der søges på bestillingsblanketter. Af blanketten fremgår formål med opholdet, opholdets varighed samt antal personer.

Ansøgerne prioriteres i henhold til kriterierne under punkt 1 og punkt 2. Den endelige prioritering vedrørende efterårssemestret finder sted i februar og i august vedrørende forårssemestret.

Ansøgninger, der fremkommer efter disse frister, samt ansøgninger vedrørende ophold inden for semesteret, ekspederes løbende i den rækkefølge, de indkommer under hensyntagen til kriterierne i punkt 1 og 2.

4. Priser 

Gæsteboliger beliggende på Vestervang

Priser fastsættes inklusiv forbrug af el, vand, varme, TV og internet.

Betaling sker efter fremsendelse af faktura eller ompostering.

Lejen i 2019: 

NB. Huslejen reguleres pr. 1/1-2020

Pris DKK  Vestervang 9 Vestervang 28 Vestervang 29
1 måned 10.600 10.300 10.300
14 dage  6.260 6.090 6.090
1 uge  3.360 3.270 3.270
1 dag (kun ved forlængelse) 595 570 570

 
Gæsteboliger beliggende i Nobelparken

Størrelse m² FEAS pris DKK/mdr. 
44 5.200
59 6.100
69 7.200
78  7.900
83 8.600
121 12.800

5. Administration m.v.

Administration af gæstelejligheder på Vestervang er placeret i Aarhus BSS Bygningsservice under ledelse af den teknisk chef, der er bemyndiget til at underskrive lejekontrakter.

Aarhus BSS BYG, stabsfunktionen fører tilsyn med gæstelejlighederne – herunder nøgleudlevering, rengøring, eftersyn og fungerer som kontaktperson for lejere.

Aarhus BSS BYG er ansvarlig for alle informationer til forretningscontroller Aarhus BSS Økonomi og Arts Økonomi.

BSS Bygningsservice vil være behjælpelig med leje af de nye lejemål i Nobelparken    

Nobelparkens gæsteboliger til gæsteforskere

For yderligere oplysning/fremvisning kontakt Helle Andersen: Tlf.nr. 8942 70 20 Mail: ha@auff.dk