Arrangementer og fester Herning

Fredagsbarer og andre arrangementer på Campus Herning

Arrangementer for studerende  

Retningslinjer og information vedrørende fredagsbarer, fester og øvrige studenterforeningsarrangementer i Herning findes på studerende.au.dk.

Øvrige arrangementer

Kontakt Receptionen på tlf. 8716 4700 eller mail auhe@au.dk