Adgang til bygninger

Adgang til Arts' bygninger

Den daglige åbningstid for undervisningslokaler på Arts på hverdage er fra kl. 07:30-18:00.  

Adgang til lokaler uden for åbningstiden
Skal du afholde et arrangement uden for åbningstiden, kan der gives adgang på forskellig vis afhængigt af arrangementet:

  • Bygningen åbnes i dét tidsrum, arrangementet skal finde sted - dette er hensigtsmæssigt ved større arrangementer, hvor der eventuelt skal aftales særlig bistand, ekstra vagt og lukning af bygning. 
  • Der kan tildeles adgang til lokaler via permanent rettelse af adgangsrettigheder, så adgangskortet kan benyttes. Dvs. de pågældende personer, som kan åbne dørene, kan lukke øvrige deltagere ind. Dette forudsætter, at den arrangementsansvarlige får de nødvendige adgangsrettigheder og at adgangskortet aktiveres hertil i systemet. Dette foregår hos bygningsdriften og kan forudsætte en instituttilladelse.
  • Bygningsdriften på Arts tildeler adgang til Arts' arealer.
  • Ved behov for adgang til et undervisningslokale på en institutkontorgang, kan bygningsdriften tildele adgang med det pågældende instituts accept. 

Husk i alle tilfælde at udfylde lokalelåneaftalen, som du finder her.

Sådan bestiller du adgangskort

Bestilling/genbestilling af adgangskort
Til bestilling af adgangskort skal du bruge dit AU ID og et billede (JPG-fil). Når kortet er bestilt modtager du en mail med kortnummer og pinkode.

Aktivering
Kortet aktiveres enten via nedenstående link eller hos dit lokale sekretariat. 

Pinkode 

Ved bestilling/genbestilling af adgangskort, vil der blive tilsendt en pinkode til kortindehaveren. 

Hvis man har glemt sin adgangskode, er det muligt at autogenerere en ny på pinkode.au.dk 

Information om adgang - studerende
Studerende har adgang til bygningerne via deres studiekort. For alle studerende, som er indskrevet på en Arts-uddannelse, opdateres adgange automatisk til studiekortet/adgangskortet inden semesterstart. Læs mere om adgang for studerende og bestilling af studiekort på nedenstående link.