Coronavirus: Information fra Bygningsservice

Rengøring og driftsopgaver under Covid-19

Af hensyn til brugeres og egne drifts- og rengøringsmedarbejderes tryghed og sikkerhed, vil rengørings- og driftsopgaver blive løst under hensyntagen til såvel afstandskrav samt personbelastning i og omkring lokaler. Det betyder eksempelvis, at driftsopgaver, der ønskes udført på kontorer, løses på tidspunkter, hvor ansatte ikke er tilstede, og at rengøring af eksempelvis toiletarealer kan foregå med den fornødne plads/afstand (venligst respektér midlertidig skiltning og/eller blokering af adgang, mens der udføres rengøring).  

Kontakt Rengøringen

Genopfyldning af håndspritstationer vil ske dagligt. Ved behov for genopfylding kan følgende kontaktes: 

Kontakt Driften

  • Nobelparken, Trøjborg og Kasernen: Byg. 1467/lok. 123, træffetid 11.00-12.00, tlf. 8715 0536
  • Emdrup: Byg. A/lok. 001, tlf. 9352 1850
  • Moesgaard: Mikkel Berg Thorsager, mail: mb@moesgaardmuseum.dk, tlf. 2344 4601 
  • Katrinebjerg: Rasmus Fabech, tlf. 9350 8416, mail: rf@au.dk 

Studenterdrevne aktiviteter under Covid-19

OBS! Den gradvise genåbning af Campus i Emdrup og Aarhus er igang. Det betyder, at det nu er muligt at afholde studenterarrangementer og foreningsaktiviteter af både faglig og social karakter. Vi tager foreløbigt imod anmodninger på sociale arrangementer, der gælder frem til d. 2. juli. 

Aktiviteter af social karakter med alkohol kan afholdes i Arts' studieområder, mens faglige-sociale aktiviteter ligeledes kan finde sted i undersvisningslokaler. Undervisningslokaler bookes via Studiecenter Arts studiecenter.arts@au.dk, som vil assistere med den videre planlægning og information.

  

Lokalelåneaftale til studenterdrevne arrangementer på Arts under Covid-19 F21

Lokalelåneaftale til studenterdrevne arrangementer på Arts under Covid-19 F21

Den udfyldte lokalelåneaftale sendes til godkendelse hos Arts Bygningsservice på artsbyg@au.dk   


Bilreservation under Covid-19