Coronavirus: Information fra Bygningsservice

Rengøring og driftsopgaver under Covid-19

Af hensyn til brugeres og egne drifts- og rengøringsmedarbejderes tryghed og sikkerhed, vil rengørings- og driftsopgaver blive løst under hensyntagen til såvel afstandskrav samt personbelastning i og omkring lokaler. Det betyder eksempelvis, at driftsopgaver, der ønskes udført på kontorer, løses på tidspunkter, hvor ansatte ikke er tilstede, og at rengøring af eksempelvis toiletarealer kan foregå med den fornødne plads/afstand (venligst respektér midlertidig skiltning og/eller blokering af adgang, mens der udføres rengøring).  

Kontakt Rengøringen

Genopfyldning af håndspritstationer vil ske dagligt. Ved behov for genopfylding kan følgende kontaktes: 

Kontakt Driften

  • Nobelparken, Trøjborg og Kasernen: Byg. 1467/lok. 123, træffetid 11.00-12.00, tlf. 8715 0536
  • Emdrup: Byg. A/lok. 001, tlf. 9352 1850
  • Moesgaard: Torsten Hinge, mail: th@moesgaardmuseum.dk, tlf. 2174 1971 
  • Katrinebjerg: Rasmus Fabech, tlf. 9350 8416, mail: rf@au.dk 

Lokalekapacitet under Covid-19

Nobelparken

Tåsingegade

Katrinebjerg

Trøjborgvej

Kasernen

Moesgård

Emdrup

Studenterdrevne aktiviteter under Covid-19

Fra den 7. september 2020 blev der åbnet op for afholdelse af studenterdrevne aktiviteter i studieområderne på Arts (dog fortsat ikke fester). Bemærk, at muligheden for at afholde sociale arrangementer er suspenderet foreløbig frem til den 2. januar 2021. Dog er det stadig muligt at afholde faglige aktiviteter af væsentlig karakter. 

Overvejer du at afholde et arrangement eller en aktivitet på Arts, er det vigtigt, at du orienterer dig i AU's retningslinjer for studenterforeningers arrangementer og følger dem alle. Derudover bedes du udfylde og sikre godkendelse af nedenstående lokalelåneaftale, der er gældende specifikt på Arts for E20. 

Lokalelåneaftale til studenterdrevne arrangementer på Arts under Covid-19 E20

Lokalelåneaftale til studenterdrevne arrangementer på Arts under Covid-19 E20

Den udfyldte lokalelåneaftale sendes til godkendelse hos Arts Bygningsservice på artsbyg@au.dk   

Studieområder på Arts

I forbindelse med afholdelse af studenterdrevne aktiviteter er der åbnet op for lån af nedenstående studieområder. 

Møder i foreningens virke, eksempelvis bestyrelsesmøder, planlægningsmøder o.lign., kan afholdes uden særskilt aftale, såfremt universitetets gældende retningslinjer for afstand, afspritning og antal i lokalet overholdes. For at være sikker på reservation af et af ovenstående studieområder opfordrer vi dog til, at lokalet reserveres hos Arts Bygningsservice på artsbyg@au.dk