Drift- og projektstatus

Siden indeholder en oversigt over igangværende og kommende ombygninger, renoveringer og vedligeholdelsesprojekter ved Arts med en tidsramme på mere end få dage.

Igangværende projekter

Udskiftning af adgansgkort

Universitetsledelsen har besluttet, at alle personlige kort uden billede skal udskiftes. Samtidig med udskiftes også gamle kort med billede, hvor systemkoden er 4689. 

Der er derfor igangsat en proces omkring udskiftningen, og informationsmail er udsendt den 16. december 2020. 

Vær opmærksom på at ved gentryk af eksisterende kort, slettes det gamle kort efterfølgende. 

Læs mere information om udskiftning af adgangskort.  

Udskiftning af drikkevandrør på Langelandsgade, Ærøgade og Ny Munkegade

Berørte bygninger: Ny Munkegade 114-120 og Langelandsgade 138-140

Forventede gener: Støj- og trafikale gener samt P-forbud i de tidsrum hvor pladsen benyttes til maskiner. 

Tidsramme: Uge 5-21

Årsag: Udskiftning af drikkevandrør

Kontakt: Ib Rasmussen

Etablering af MødeStedet, Campus Emdrup

Berørte bygninger: Bygning A - plan 1 samt balkoner plan 2 og 3

Forventede gener: Projektets fase 1 og 2 har været i udbud og der er skrevet kontrakt med vinderen af licitationen. Arbejdet går i gang i efteråret med etablering af læsepladser på Studiebalkonen og senere på efteråret vil arbejdet gå i gang på plan 1. Tidsplan følger når den er aftalt med leveradøren.

Tidsramme: Fra august 2020 til februar 2021

Årsag: Med etablering af MødeStedet i Aulaen løftes studiemiljøet på campus og med flytningerne i august/september er der lagt vægt på at samle de funktioner, der er udadvendte på plan 1, at samle studiepladser på plan 2 og administrationen på plan 3.

Bemærkninger: Læs mere på hjemmesiden for campusudvikling Emdrup.

Kontakt: Teknisk chef Lars Mitens

Ombygning på Trøjborgvej

Berørte bygninger: 1910-1917

Forventede gener: Periodiske støjgener

Tidsramme: uge 3-31

Årsag: Ombygning til Pædagogisk Center (bygning 1911)

Kontakt: Ib Rasmussen

Etablering af SpiseStedet, Campus Emdrup

Berørte bygninger: Bygning X og A. I efteråret 2020 skal den udvendige skal vedligeholdes i bygning X. BYGST har indgået kontrakt med entreprenøren som skal etablere SpiseStedet. I løbet af efteråres skal entreprenøren detailprojektere og gøre klar til ombygningen. Dvs. etablering af ny trappe mellem X og A, køkken, spiseområde. 

Forventede gener: vides endnu ikke

Tidsramme: August 2020 - februar 2021

Årsag: Der etableres et nyt køkken og nye spisearealer samt en trappe op til MødeStedet (den nuværende Aula).

Bemærkninger: Læs mere på hjemmesiden for campusudvikling Emdrup.

Kontakt: Teknisk chef Lars Mitens

Udskiftning af tagmembran

Berørte bygninger: Bygning X

Forventede gener: Der vil være støjende arbejde i campushaven  

Årsag: Tagmembran over X-feltet skal skiftes

Tidsramme: Fra den 18.01.21 til 09.07.21

Kontakt: Driftsinspektør Susie Petersson

Opvarmning til 21 grader i AU's bygninger

Berørte bygninger: Alle AU's bygninger

Tidsramme: Alle universitetets bygninger vil blive varmet op til maksimum 21 grader i de måneder, hvor der er behov for opvarmning. Dette vil typisk være fra oktober til marts, men det varierer efter, hvor koldt der er udenfor. 

Bemærkninger: Maksimumstemperaturen indføres som et led i universitetets nye klimastrategi, der har som mål at reducere universitetets samlede CO2-udledning i driften med 25% i 2030. Læs mere om AU's klimastrategi her.

Ombygning af Aula til mødested

Berørte bygninger: bygning A

Gener: Støjende arbejde

Tidsramme: 15. september 2020 til februar 2021

Bemærkninger: Etablering af Mødestedet i aulaen, samt studiebalkonen.

Udskiftning af tag og vinduer, Bygning C Emdrup

Berørte bygninger: Bygning C

Forventede gener: Støjende arbejde

Tidsramme: 1. april 2020 til 1. januar 2021

Årsag: Bygningsstyrelsen udskifter tag og vinduer samt udbedre skader indvendigt i bygingen.

Bemærkning: Der kan forekomme gener i forhold til parkeringsforhold i hele byggeperioden. 

Kontakt: Driftsinspektør Susie Petersson

Nyt CTS system, Campus Emdrup

Berørte bygninger: Alle bygninger Campus Emdrup

Forventede gener: Eventuelle forekomster af udfald på varme og ventilation.

Tidsramme: november 2019-ca. oktober 2020

Årsag: Omlægning af nyt system til styring af varme og ventilationsanlæg.

Bemærkning: 

Kontakt: Driftsinspektør Susie Petersson

Kommende projekter

Udvikling af Campus Emdrup

Sokkelisolering Bygning B

Berørte bygninger: Bygning B smøgen

Forventede gener: Støjende arbejde i forbindelse med udgravning

Tidsramme: Sommeren 2021 til vinteren 2021

Årsag: Soklen langs bygning B skal isoleres grundet vandindtrængning

Kontakt: Susie Petersson

Afsluttede projekter

Forskønnelse af Smøgen

Berørte bygninger: Smøgen bagved bygning B

Gener: Lettere støjende arbejde

Tidsramme: 15. september 2020

Bemærkninger: Etablering af plantevæg i smøgen

Ombygning i A130, Campus Emdrup

Berørte bygninger: Bygning A, lokale 130

Forventede gener: Støjgener

Tidsramme: uge 45-uge 52

Årsag: Ombygning af A130 fra undervisningslokale til tre kontorer til Arts Studier, Karriere og Studievejledning.

Bemærkning: 

Kontakt: Driftsinspektør Susie Petersson

Maling af Aulaen/MødeStedet, Campus Emdrup

Berørte bygninger: Bygning A

Forventede gener: Lettere støj og lugtgener

Tidsramme: uge 46-uge 52

Årsag: Campusudvikling - træværket i Aula området skal afrenses og males.

Bemærkning: I forbindelse med campusudviklingsprojektet igangsættes første delprojekt. Læs mere på hjemmesiden for campusudvikling Emdrup.

Kontakt: Driftsinspektør Susie Petersson

Skybrudssikring i Emdrup

Berørte bygninger: Arbejdet foregår uden for bygning A4, bygning B, i smøgen uden for biblioteket samt på parkeringspladsen ud mod Tuborgvej. 

Forventede gener: Støj- og parkeringsgener

Tidsramme: Uge 20-51. Fjernvarmerør lægges om i Smøgen ved biblioteket i 2020. Tidsplanen for dette er endnu ikke modtaget.

Årsag: Sikring mod vandindtrængning i biblioteket, vandreservoir på arealet ud mod Tuborgvej og belægning og kloakker foran indgang A4.

Bemærkning: Læs mere på hjemmesiden for skybrudssikring Emdrup.

Kontakt: Driftsinspektør Susie Petersson

Forskønnelse af studieområde på Kasernen

Berørte bygninger: Bygning 1585, lokale 111 (studieområde), Kasernen

Forventede gener: Støj-gener samt lukning af lokale

Tidsramme: Uge 27-34

Årsag: Forskønnelse af studieområdet

Bemærkning: Forskønnelsen af studieområdet på Kasernen pågår som et led af et samlet forskønnelsesarbejde i studieområderne på Arts.

Kontakt: Driftsinspektør Ib Rasmussen

Ombygning i Adorno

Berørte bygninger: Bygning 5008

Forventede gener: Lukning af bygning

Tidsramme: Uge 21-36

Årsag: Ny belægning på gulvene i undervisningslokaler samt gange. Der indrettes et studiemiljø med tilhørende tekøkken i foyer i stueplan. 

Bemærkning: Der vil pågå mindre arbejder (malerarbejde, skilte arbejde mm.) efter studiestart. 

Kontakt: Bygningskonstruktør Liselotte Bærentsen

Flytterokade for IKK

Berørte bygninger: Bygning 1481, bygning 1910, bygning 1915 og bygning 1917

Forventede gener: Støj-gener

Tidsramme: Uge 32-43

Årsag: Rokadens formål er at skabe mere kontorplads til sprogenhederne i 1481. Rokaden omfatter Peter Skautrup Centret (Jysk Ordbog) fra Nobelparken til Trøjborgvej, etablering af et lokale til tolkeuddannelsens undervisere på Trøjborgvej samt reetablering af kontorer i Nobelparken.

Bemærkning: Tidsplan for brugerne:

Uge 34Flytning af MTK kontorer i 1910-036 og 034 til 1917-212
Uge 36Flytning af Jysk Ordbog fra 1481 plan 5 til 1910 plan 0. Inklusiv flytning af depot og arkiv fra 1483 til 1915
Uge 431481 meldes klar til indflytning af nye brugere

Kontakt: Driftsinspektør Ib Rasmussen

Maling af kontorer, Campus Emdrup

Berørte bygninger: Bygning B og D

Forventede gener: Lugtgener

Tidsramme: Uge 4-uge 7

Årsag: I forbindelse med flytning skal flere kontorer i bygning B og D males.

Bemærkning: 

Kontakt: Driftsinspektør Susie Petersson

Tætning af tag, Campus Emdrup

Berørte bygninger: Bygning D

Forventede gener: Støj samt lugtgener

Tidsramme: Januar-april 2020

Årsag: Taget over grupperum D168c er utæt. Tag og lokale renoveres.

Bemærkning:

Kontakt: Driftsinspektør Susie Petersson

Fjernelse af væg, Campus Emdrup

Berørte bygninger: Bygning B

Forventede gener: Støjende arbejde

Tidsramme: Uge 4-6

Årsag: Fjernelse af væg på kontor B 102a

Bemærkning: Rengøringsrum i lokale B 102 fjernes. 

Kontakt: Driftsinspektør Susie Petersson

Afrensning af træværk, Campus Emdrup

Berørte bygninger: Bygning A

Forventede gener: Støjende arbejde og lugtgener

Tidsramme: Uge 4-uge 9

Årsag: I forbindelse med campusudviklingsprojektet skal træværket på reposerne slibes og lakeres.

Bemærkning: 

Kontakt: Driftsinspektør Susie Petersson

Flytterokade for DPU, Campus Emdrup - forår 2020

Berørte bygninger: Bygning A, B, C, D og J

Forventede gener: Støjgener

Tidsramme: Uge 6, 10, 14, 20 og 24 (tirsdage og fredage)

Årsag: At sikre en mere hensigtsmæssig udnyttelse af kontorpladserne på Campus og samling af DPU's afdeling.

Bemærkning: Læs mere på hjemmesiden for campusudvikling Emdrup.

Kontakt: Flyttekoordinator for DPU Jonas Møller Pedersen og flyttekoordinator for øvrige afdelinger Berit Granum