Drift- og projektstatus

Siden indeholder en oversigt over igangværende og kommende ombygninger, renoveringer og vedligeholdelsesprojekter ved Arts med en tidsramme på mere end få dage.

Igangværende projekter

Opvarmning til 21 grader i AU's bygninger

Berørte bygninger: Alle AU's bygninger

Tidsramme: Alle universitetets bygninger vil blive varmet op til maksimum 21 grader i de måneder, hvor der er behov for opvarmning. Dette vil typisk være fra oktober til marts, men det varierer efter, hvor koldt der er udenfor. 

Bemærkninger: Maksimumstemperaturen indføres som et led i universitetets nye klimastrategi, der har som mål at reducere universitetets samlede CO2-udledning i driften med 25% i 2030. Læs mere om AU's klimastrategi her.

Ombygning af Aula til mødested

Berørte bygninger: bygning A

Gener: Støjende arbejde

Tidsramme: 15. september 2020 til februar 2021

Bemærkninger: Etablering af Mødestedet i aulaen, samt studiebalkonen.

Forskønnelse af Smøgen

Berørte bygninger: Smøgen bagved bygning B

Gener: Lettere støjende arbejde

Tidsramme: 15. september 2020

Bemærkninger: Etablering af plantevæg i smøgen

Udskiftning af tag og vinduer, Bygning C Emdrup

Berørte bygninger: Bygning C

Forventede gener: Støjende arbejde

Tidsramme: 1. april 2020 til 1. januar 2021

Årsag: Bygningsstyrelsen udskifter tag og vinduer samt udbedre skader indvendigt i bygingen.

Bemærkning: Der kan forekomme gener i forhold til parkeringsforhold i hele byggeperioden. 

Kontakt: Driftsinspektør Susie Petersson

Nyt CTS system, Campus Emdrup

Berørte bygninger: Alle bygninger Campus Emdrup

Forventede gener: Eventuelle forekomster af udfald på varme og ventilation.

Tidsramme: november 2019-ca. oktober 2020

Årsag: Omlægning af nyt system til styring af varme og ventilationsanlæg.

Bemærkning: 

Kontakt: Driftsinspektør Susie Petersson

Tætning af tag og vinduer ved X-feltet, Campus Emdrup

Berørte bygninger: Taget over bygning X - herunder gangstier og græsplæne.

Forventede gener: Støjgener og begrænset adgang til bygning A via campushaven.

Tidsramme: november 2019-december 2020

Årsag: Taget og ovenlysvinduerne er utætte over X-feltet. Inden etablering af SpiseStedet skal taget være tæt.

Bemærkning: 

Kontakt: Driftsinspektør Susie Petersson

Kommende projekter

Udvikling af Campus Emdrup

Etablering af MødeStedet, Campus Emdrup

Berørte bygninger: Bygning A - plan 1 samt balkoner plan 2 og 3

Forventede gener: Projektets fase 1 og 2 har været i udbud og der er skrevet kontrakt med vinderen af licitationen. Arbejdet går i gang i efteråret med etablering af læsepladser på Studiebalkonen og senere på efteråret vil arbejdet gå i gang på plan 1. Tidsplan følger når den er aftalt med leveradøren.

Tidsramme: Fra august 2020 til februar 2021

Årsag: Med etablering af MødeStedet i Aulaen løftes studiemiljøet på campus og med flytningerne i august/september er der lagt vægt på at samle de funktioner, der er udadvendte på plan 1, at samle studiepladser på plan 2 og administrationen på plan 3.

Bemærkninger: Læs mere på hjemmesiden for campusudvikling Emdrup.

Kontakt: Teknisk chef Lars Mitens

Etablering af SpiseStedet, Campus Emdrup

Berørte bygninger: Bygning X og A. I efteråret 2020 skal den udvendige skal vedligeholdes i bygning X. BYGST har indgået kontrakt med entreprenøren som skal etablere SpiseStedet. I løbet af efteråres skal entreprenøren detailprojektere og gøre klar til ombygningen. Dvs. etablering af ny trappe mellem X og A, køkken, spiseområde. 

Forventede gener: vides endnu ikke

Tidsramme: August 2020 - december 2021

Årsag: Der etableres et nyt køkken og nye spisearealer samt en trappe op til MødeStedet (den nuværende Aula).

Bemærkninger: Læs mere på hjemmesiden for campusudvikling Emdrup.

Kontakt: Teknisk chef Lars Mitens

Afsluttede projekter

Ombygning i A130, Campus Emdrup

Berørte bygninger: Bygning A, lokale 130

Forventede gener: Støjgener

Tidsramme: uge 45-uge 52

Årsag: Ombygning af A130 fra undervisningslokale til tre kontorer til Arts Studier, Karriere og Studievejledning.

Bemærkning: 

Kontakt: Driftsinspektør Susie Petersson

Maling af Aulaen/MødeStedet, Campus Emdrup

Berørte bygninger: Bygning A

Forventede gener: Lettere støj og lugtgener

Tidsramme: uge 46-uge 52

Årsag: Campusudvikling - træværket i Aula området skal afrenses og males.

Bemærkning: I forbindelse med campusudviklingsprojektet igangsættes første delprojekt. Læs mere på hjemmesiden for campusudvikling Emdrup.

Kontakt: Driftsinspektør Susie Petersson

Skybrudssikring i Emdrup

Berørte bygninger: Arbejdet foregår uden for bygning A4, bygning B, i smøgen uden for biblioteket samt på parkeringspladsen ud mod Tuborgvej. 

Forventede gener: Støj- og parkeringsgener

Tidsramme: Uge 20-51. Fjernvarmerør lægges om i Smøgen ved biblioteket i 2020. Tidsplanen for dette er endnu ikke modtaget.

Årsag: Sikring mod vandindtrængning i biblioteket, vandreservoir på arealet ud mod Tuborgvej og belægning og kloakker foran indgang A4.

Bemærkning: Læs mere på hjemmesiden for skybrudssikring Emdrup.

Kontakt: Driftsinspektør Susie Petersson

Forskønnelse af studieområde på Kasernen

Berørte bygninger: Bygning 1585, lokale 111 (studieområde), Kasernen

Forventede gener: Støj-gener samt lukning af lokale

Tidsramme: Uge 27-34

Årsag: Forskønnelse af studieområdet

Bemærkning: Forskønnelsen af studieområdet på Kasernen pågår som et led af et samlet forskønnelsesarbejde i studieområderne på Arts.

Kontakt: Driftsinspektør Ib Rasmussen

Ombygning i Adorno

Berørte bygninger: Bygning 5008

Forventede gener: Lukning af bygning

Tidsramme: Uge 21-36

Årsag: Ny belægning på gulvene i undervisningslokaler samt gange. Der indrettes et studiemiljø med tilhørende tekøkken i foyer i stueplan. 

Bemærkning: Der vil pågå mindre arbejder (malerarbejde, skilte arbejde mm.) efter studiestart. 

Kontakt: Bygningskonstruktør Liselotte Bærentsen

Flytterokade for IKK

Berørte bygninger: Bygning 1481, bygning 1910, bygning 1915 og bygning 1917

Forventede gener: Støj-gener

Tidsramme: Uge 32-43

Årsag: Rokadens formål er at skabe mere kontorplads til sprogenhederne i 1481. Rokaden omfatter Peter Skautrup Centret (Jysk Ordbog) fra Nobelparken til Trøjborgvej, etablering af et lokale til tolkeuddannelsens undervisere på Trøjborgvej samt reetablering af kontorer i Nobelparken.

Bemærkning: Tidsplan for brugerne:

Uge 34Flytning af MTK kontorer i 1910-036 og 034 til 1917-212
Uge 36Flytning af Jysk Ordbog fra 1481 plan 5 til 1910 plan 0. Inklusiv flytning af depot og arkiv fra 1483 til 1915
Uge 431481 meldes klar til indflytning af nye brugere

Kontakt: Driftsinspektør Ib Rasmussen

Maling af kontorer, Campus Emdrup

Berørte bygninger: Bygning B og D

Forventede gener: Lugtgener

Tidsramme: Uge 4-uge 7

Årsag: I forbindelse med flytning skal flere kontorer i bygning B og D males.

Bemærkning: 

Kontakt: Driftsinspektør Susie Petersson

Tætning af tag, Campus Emdrup

Berørte bygninger: Bygning D

Forventede gener: Støj samt lugtgener

Tidsramme: Januar-april 2020

Årsag: Taget over grupperum D168c er utæt. Tag og lokale renoveres.

Bemærkning:

Kontakt: Driftsinspektør Susie Petersson

Fjernelse af væg, Campus Emdrup

Berørte bygninger: Bygning B

Forventede gener: Støjende arbejde

Tidsramme: Uge 4-6

Årsag: Fjernelse af væg på kontor B 102a

Bemærkning: Rengøringsrum i lokale B 102 fjernes. 

Kontakt: Driftsinspektør Susie Petersson

Afrensning af træværk, Campus Emdrup

Berørte bygninger: Bygning A

Forventede gener: Støjende arbejde og lugtgener

Tidsramme: Uge 4-uge 9

Årsag: I forbindelse med campusudviklingsprojektet skal træværket på reposerne slibes og lakeres.

Bemærkning: 

Kontakt: Driftsinspektør Susie Petersson

Flytterokade for DPU, Campus Emdrup - forår 2020

Berørte bygninger: Bygning A, B, C, D og J

Forventede gener: Støjgener

Tidsramme: Uge 6, 10, 14, 20 og 24 (tirsdage og fredage)

Årsag: At sikre en mere hensigtsmæssig udnyttelse af kontorpladserne på Campus og samling af DPU's afdeling.

Bemærkning: Læs mere på hjemmesiden for campusudvikling Emdrup.

Kontakt: Flyttekoordinator for DPU Jonas Møller Pedersen og flyttekoordinator for øvrige afdelinger Berit Granum