Driftsstatus for ombygning og renovering ved Arts

Siden indeholder en oversigt over igangværende og kommende ombygninger og renoveringer ved Arts med en tidsramme på mere end få dage.

Igangværende ombygninger og renoveringer

Forskønnelse af studieområde på Kasernen

Berørte bygninger: Bygning 1585, lokale 111 (studieområde), Kasernen

Forventede gener: Støj-gener samt lukning af lokale

Tidsramme: Uge 27-34

Årsag: Forskønnelse af studieområdet

Bemærkning: Forskønnelsen af studieområdet på Kasernen pågår som et led af et samlet forskønnelsesarbejde i studieområderne på Arts.

Kontakt: Driftsinspektør Ib Rasmussen

Ombygning i Adorno

Berørte bygninger: Bygning 5008

Forventede gener: Lukning af bygning

Tidsramme: Uge 21-36

Årsag: Ny belægning på gulvene i undervisningslokaler samt gange. Der indrettes et studiemiljø med tilhørende tekøkken i foyer i stueplan. 

Bemærkning: Der vil pågå mindre arbejder (malerarbejde, skilte arbejde mm.) efter studiestart. 

Kontakt: Bygningskonstruktør Liselotte Bærentsen

Skybrudssikring i Emdrup

Berørte bygninger: Arbejdet foregår uden for bygning A4, bygning B, i smøgen uden for biblioteket samt på parkeringspladsen ud mod Tuborgvej. 

Forventede gener: Støj- og parkeringsgener

Tidsramme: Uge 20-44

Årsag: Sikring mod vandindtrængning i biblioteket, vandreservoir på arealet ud mod Tuborgvej og belægning og kloakker foran indgang A4.

Bemærkning: Læs mere om projektet her

Kontakt: Driftsinspektør Susie Petersson

Flere cykelstativer til Campus Emdrup

Berørte bygninger: Bygninger ud mod Emdrupvej

Forventede gener: Støj- og parkeringsgener

Tidsramme: Uge 32-44

Årsag: Etablering af flere cykelstativer på pladsen ud mod Emdrupvej for at undgå cykelkaos i Smøgen.

Bemærkning: Etableringen af de nye cykelstativer sker i forbindelse med omlægningen af pladsen ud mod Emdrupvej.

Kontakt: Driftsinspektør Susie Petersson

Flytterokade for IKK

Berørte bygninger: Bygning 1481, bygning 1910, bygning 1915 og bygning 1917

Forventede gener: Støj-gener

Tidsramme: Uge 32-41

Årsag: Rokadens formål er at skabe mere kontorplads til sprogenhederne i 1481. Rokaden omfatter Peter Skautrup Centret (Jysk Ordbog) fra Nobelparken til Trøjborgvej, etablering af et lokale til tolkeuddannelsens undervisere på Trøjborgvej samt reetablering af kontorer i Nobelparken.

Bemærkning: Tidsplan for brugerne:

Uge 34Flytning af MTK kontorer i 1910-036 og 034 til 1917-212
Uge 36Flytning af Jysk Ordbog fra 1481 plan 5 til 1910 plan 0. Inklusiv flytning af depot og arkiv fra 1483 til 1915
Uge 401481 meldes klar til indflytning af nye brugere

Kontakt: Driftsinspektør Ib Rasmussen

Flytterokade Campus Emdrup - første trin

Berørte bygninger: Bygning A

Forventede gener: Støjgener

Tidsramme: Uge 23-35

Årsag: At sikre en mere hensigtsmæssig udnyttelse af kontorpladserne på Campus idet DPU afdelingerne samles og Administrationen og DPU sekretariatet flytter på samme etage i bygning A.

Bemærkning: Læs mere her

Kontakt: Flyttekoordinator for DPU Jonas Møller Pedersen og flyttekoordinator for øvrige afdelinger Berit Granum

Kommende ombygninger og renoveringer

Flytterokade på Campus Emdrup - andet trin

Berørte bygninger: Bygning B, D og J

Forventede gener: Planlægning af renovering er under afklaring

Tidsramme: Frem til sommer 2020

Årsag: At sikre en mere hensigtsmæssig udnyttelse af kontorpladserne på Campus samt samling af DPU afdelinger.

Bemærkninger: Læs mere her

Kontakt: Teknisk chef Lars Mitens

Etablering af MødeStedet, Campus Emdrup

Berørte bygninger: Bygning A - plan 1 samt balkoner plan 2 og 3

Forventede gener: Planlægning af renovering er under afklaring

Tidsramme: Frem til sommer 2020

Årsag: At sikre en mere hensigtsmæssig udnyttelse af kontorpladserne på Campus samt en samling af DPU afdelinger.

Bemærkninger: Læs mere her

Kontakt: Teknisk chef Lars Mitens

Etablering af SpiseStedet, Campus Emdrup

Berørte bygninger: Bygning X og bygning A

Forventede gener: vides endnu ikke

Tidsramme: Projektet forventes klar i sommeren 2021

Årsag: Der etableres et nyt køkken og nye spisearealer samt en trappe op til MødeStedet (den nuværende Aula).

Bemærkninger: Projektgruppe bearbejder design, risici, udvendig vedligehold, specifikationer, projektering og udbud samt kontraktindgåelse før projektet kommer i udførelse. Læs mere her

Kontakt: Teknisk chef Lars Mitens


1446786 / i40