Fredagsbarforpersonens ansvarsområder

 • Sikre at AU’s reglement for fester og øvrige arrangementer samt Arts’ tillæg hertil efterleves/overholdes
 • Ansvarlig for registrering af fredagsbar (herunderlokalelåneaftale)
 • Ansvarlig for gyldig alkoholbevilling (relateret til CVR/forening)
 • Orienteringspligt til Arts Bygningsservice, husrepræsentant og Universitetsledelsens Stab ved udskiftning i bestyrelsen, herunder ved skifte af forperson.
 • Orienteringspligt til husrepræsentant (eksempelvis godkendelse af semesterplan)
 • Ansvarlig for overholdelse af åbnings- og lukketider angivet i semesterplanen (jf. ”AU’s retningslinjer for afholdelse af arrangementer, hvor der serveres alkohol”)
 • Ansvarlig for rapportering til artsbyg@au.dk efter endt fredagsbar
 • Ansvarlig for tilstedeværelse af minimum én ædruvagt ved alle fredagsbarer
 • Ansvarlig for at lokalet efterlades i opryddet og rengjort tilstand (jf. skrivelse i rengøringsskab) – opstoling, returpant, glemte sager, alm. rengøring, oprydning (i lokale, i omkringliggende arealer samt på udearealer)
 • Ansvarlig for, at der foreligger interne aftaler barerne imellem om rengøring og oprydning af fælles- og udearealer
 • Ansvarlig for at ædruvagten sikrer en afsluttende rundering i lokalet og omkringliggende arealer (oprydning og rengøring samt udearealer)
 • Ansvarlig for sikkerhed; at evakueringsprocedurer og flugtvejsplaner overholdes (herunder at flugtveje altid holdes frie) og at sikre, at der ikke er flere personer i lokalet, end det er godkendt til. Ansvarlig for at instruere ædruvagt i gældende brand- og flugtvejsplaner
 • Ansvarlig for håndtering af returpant
 • Ansvarlig for renholdelse af depot
 • Ansvarlig for at rette personer (aktuel bestyrelse) har adgang til depot. Én gang årligt udsender Arts Bygningsservice skema til ajourføring.
 • Deltagelse på de semestermøder (indkaldes af Arts Bygningsservice)
 • Deltagelse på semestervise runderinger i studieområde med drift og rengøring
 • Sikre videndelig til ny forperson (reglementer, brand- og flugtvejsregler samt referater fra tidligere evalueringsmøder)