Projektstatus

Siden indeholder en oversigt over igangværende og kommende ombygninger, renoveringer og vedligeholdelsesprojekter ved Arts med en tidsramme på mere end få dage.

Igangværende projekter

Skybrudssikring i Emdrup

Berørte bygninger: Arbejdet foregår uden for bygning A4, bygning B, i smøgen uden for biblioteket samt på parkeringspladsen ud mod Tuborgvej. 

Forventede gener: Støj- og parkeringsgener

Tidsramme: Uge 20-51. Fjernvarmerør lægges om i Smøgen ved biblioteket i 2020. Tidsplanen for dette er endnu ikke modtaget.

Årsag: Sikring mod vandindtrængning i biblioteket, vandreservoir på arealet ud mod Tuborgvej og belægning og kloakker foran indgang A4.

Bemærkning: Læs mere om projektet her

Kontakt: Driftsinspektør Susie Petersson

Flytterokade for DPU, Campus Emdrup - tredje trin

Berørte bygninger: Bygning B, D og J

Forventede gener: Støjgener

Tidsramme: Uge 47

Årsag: At sikre en mere hensigtsmæssig udnyttelse af kontorpladserne på Campus og samling af DPU's afdeling.

Bemærkning: Læs mere her

Kontakt: Flyttekoordinator for DPU Jonas Møller Pedersen og flyttekoordinator for øvrige afdelinger Berit Granum

Nyt CTS system, Campus Emdrup

Berørte bygninger: Alle bygninger Campus Emdrup

Forventede gener: Eventuelle forekomster af udfald på varme og ventilation.

Tidsramme: november 2019-ca. maj 2020

Årsag: Omlægning af nyt system til styring af varme og ventilationsanlæg.

Bemærkning: 

Kontakt: Driftsinspektør Susie Petersson

Ombygning i A130, Campus Emdrup

Berørte bygninger: Bygning A, lokale 130

Forventede gener: Støjgener

Tidsramme: uge 45-uge 52

Årsag: Ombygning af A130 fra undervisningslokale til tre kontorer til Arts Studier, Karriere og Studievejledning.

Bemærkning: 

Kontakt: Driftsinspektør Susie Petersson

Tætning af tag og vinduer ved X-feltet, Campus Emdrup

Berørte bygninger: Taget over bygning X - herunder gangstier og græsplæne.

Forventede gener: Støjgener og begrænset adgang til bygning A via campushaven.

Tidsramme: november 2019-februar 2020

Årsag: Taget og ovenlysvinduerne er utætte over X-feltet. Inden etablering af SpiseStedet skal taget være tæt.

Bemærkning: 

Kontakt: Driftsinspektør Susie Petersson

Maling af Aulaen/MødeStedet, Campus Emdrup

Berørte bygninger: Bygning A

Forventede gener: Lettere støj og lugtgener

Tidsramme: uge 46-uge 52

Årsag: Campusudvikling - træværket i Aula området skal afrenses og males.

Bemærkning: I forbindelse med campusudviklingsprojektet igangsættes første delprojekt. Læs mere her.

Kontakt: Driftsinspektør Susie Petersson

Kommende projekter

Udvikling af Campus Emdrup

Berørte bygninger:

Forventede gener:

Tidsramme:

Årsag:

Bemærkninger: Læs mere her

Kontakt: Teknisk chef Lars Mitens

Etablering af MødeStedet, Campus Emdrup

Berørte bygninger: Bygning A - plan 1 samt balkoner plan 2 og 3

Forventede gener: Planlægning af renovering er under afklaring. Det forventes, at der startes med maling på plan 2 studiebalkonen og rensning af træværket på begge balkoner. 

Tidsramme: Fra november til sommer 2020

Årsag: Med etablering af MødeStedet i Aulaen løftes studiemiljøet på campus og med flytningerne i august/september er der lagt vægt på at samle de funktioner, der er udadvendte på plan 1, at samle studiepladser på plan 2 og administrationen på plan 3.

Bemærkninger: Læs mere her

Kontakt: Teknisk chef Lars Mitens

Etablering af SpiseStedet, Campus Emdrup

Berørte bygninger: Bygning X og bygning A

Forventede gener: vides endnu ikke

Tidsramme: Projektet forventes klar i sommeren 2021

Årsag: Der etableres et nyt køkken og nye spisearealer samt en trappe op til MødeStedet (den nuværende Aula).

Bemærkninger: Projektgruppe bearbejder design, risici, udvendig vedligehold, specifikationer, projektering og udbud samt kontraktindgåelse før projektet kommer i udførelse. Læs mere her

Kontakt: Teknisk chef Lars Mitens

Afsluttede projekter 2019

Forskønnelse af studieområde på Kasernen

Berørte bygninger: Bygning 1585, lokale 111 (studieområde), Kasernen

Forventede gener: Støj-gener samt lukning af lokale

Tidsramme: Uge 27-34

Årsag: Forskønnelse af studieområdet

Bemærkning: Forskønnelsen af studieområdet på Kasernen pågår som et led af et samlet forskønnelsesarbejde i studieområderne på Arts.

Kontakt: Driftsinspektør Ib Rasmussen

Ombygning i Adorno

Berørte bygninger: Bygning 5008

Forventede gener: Lukning af bygning

Tidsramme: Uge 21-36

Årsag: Ny belægning på gulvene i undervisningslokaler samt gange. Der indrettes et studiemiljø med tilhørende tekøkken i foyer i stueplan. 

Bemærkning: Der vil pågå mindre arbejder (malerarbejde, skilte arbejde mm.) efter studiestart. 

Kontakt: Bygningskonstruktør Liselotte Bærentsen

Flytterokade for IKK

Berørte bygninger: Bygning 1481, bygning 1910, bygning 1915 og bygning 1917

Forventede gener: Støj-gener

Tidsramme: Uge 32-43

Årsag: Rokadens formål er at skabe mere kontorplads til sprogenhederne i 1481. Rokaden omfatter Peter Skautrup Centret (Jysk Ordbog) fra Nobelparken til Trøjborgvej, etablering af et lokale til tolkeuddannelsens undervisere på Trøjborgvej samt reetablering af kontorer i Nobelparken.

Bemærkning: Tidsplan for brugerne:

Uge 34Flytning af MTK kontorer i 1910-036 og 034 til 1917-212
Uge 36Flytning af Jysk Ordbog fra 1481 plan 5 til 1910 plan 0. Inklusiv flytning af depot og arkiv fra 1483 til 1915
Uge 431481 meldes klar til indflytning af nye brugere

Kontakt: Driftsinspektør Ib Rasmussen


1446786 / i40