Studiestart

Bygninger og lokaler

Det er helt centralt, at man som cheftutor kender til de regler, der er for lån af lokaler på Arts. Denne side har til formål at give et indblik i, hvilke forventninger der er til lån af lokaler i forbindelse med Velkomstugen.

Booking af lokaler

I Velkomstugen disponerer studiestartskoordinatorerne over alle undervisningslokaler, studiemiljøer, kantiner og øvrige fællesarealer på Arts. Studiestartskoordinatorerne udarbejder ud fra sidste års lokalebehov en lokaleplan for Velkomstugen. Denne lokaleplan sendes til cheftutorerne og til Arts Bygnignsservice. 

Lokalelåneaftaler (gælder for Nobelparken, Kasernen og Emdrup)

Til arrangementer i Nobelparken, på Kasernen og i Emdrup skal cheftutorerne udfylde en lokalelåneaftale. Lokalelåneaftalen skal underskrives af en studiestartskoordinator og Driftsinspektøren. Aftalen fungerer som et kørekort og skal kunne fremvises under arrangementet/festen.

I finder lokalelåneaftalen her

Check ud-liste

På linket her findes en check ud-liste, som cheftutorer og tutorer skal benytte, i forbindelse med oprydning og rengøring af lokaler efter endt aktivitet. Listen er en hjælp til tutorerne, så der er klare forventninger til oprydningen af lokale. Alle lokaler bliver tjekket ud af en medarbejder fra Arts bygningsservice. Hvis en uddannelse har samme lokale flere dage i træk, mødes cheftutoren med Bygningsservice og gennemgår lokalet i fællesskab.

Til informationsmødet følger mere information om check-ud af lokaler.

Samarbejde med Arts Bygningsservice

Arts Bygningsservice bistår med praktisk hjælp for at sikre en vellykket Velkomstuge. Nedenstående tjekliste kan bruges til inspiration i planlægningsarbejdet. I august afholder Arts Bygningsservice og studiestartskoordinatorerne desuden informationsmøder.

Praktiske forhold før Velkomstugen

 • Udfyldelse og godkendelse af lokalelåneaftale (herunder alkoholbevilling)
 • Sikring af adgangsforhold – liste over cheftutorer sendes til driftskontoret
 • Instruks i brandslukning og flugtveje
 • Info om parkeringsforhold og rygning
 • Drøftelse af behov for samt placering af depot
 • Placering for ølleverancer aftales
 • Forhold vedr. rengøring drøftes
 • Info vedr. møbler og standardopstilling

Praktiske forhold under Velkomstugen

 • Rapporteringspligt til Arts Bygningsservice på mail til artsbyg@au.dk ved eventuelle afvigelser fra normalen - eksempelvis personuheld/-ulykke, tilkald af ambulance, skader på bygninger eller anlæg, besøg af myndigheder eller tilkald af myndigheder 
 • Efter kl. 17.00 kan G4S kontaktes ved behov på telefon: 70 33 44 55
 • Lokalelåneaftalen fungerer som et kørekort og skal kunne fremvises under arrangementet/festen

Praktiske forhold efter Velkomstugen

 • Oprydning og rengøring i og omkring lokale – toiletter, fællesarealer, trappereposer
 • Oprydning på udearealer
 • Sikre at døre og vinduer er lukket
 • Tilbagestilling af møbler (jf. standardmøbelopstilling)
 • Indlevering af glemte sager
 • Håndtering af returemballage
 • Check-ud ved Arts Bygningsservice efter oprydning og rengøring i lokaler

Udearealer

Ved udendørs aktiviteter i Velkomstugen skal der tages hensyn til Universitetets medarbejdere og naboer. Ønsker om anvendelse af udearealerne på Kasernen, i Nobelparken eller i Emdrup bedes fremgå af lokalelåneaftalen. Ved ønsker om større aktiviteter i Uniparken, skal den reserveres via mail til studiestart.arts@au.dk.