Individuelle ydelser

Individuelle ydelser

Ud over udførelse af ovenstående basisydelser -  kan der efter nærmere aftale med hovedområdet levere individuelle FM-ydelser tilpasset hovedområdets behov og ønsker.

For nærværende leveres flg. individuelle FM-ydelser:

Arts Emdrup

 • Lokaleplanlægning, central
 • Håndtering af in- og ekstern post incl. frankering
 • Indkøb (møbler, kontorartikler m.m.)

 

Science and Technology

Roskilde

 • Reception og Omstilling
 • Varemodtagelse
 • Håndtering af in- og ekstern post incl. frankering

 

Foulum

 • Reception og Omstilling
 • Varemodtagelse
 • håndtering af in- og ekstern post incl. frankering

Health

Pt. ingen.

 

School of Business and Social Sciences

Fuglesangs Allé

 • Varemodtagelse
 • Håndtering af in- og ekstern post incl. frankering

Herning

 • Laboratorie- og værkstedsydelser for undervisere og studerende
 • Håndtering af in- og ekstern post incl. frankering
 • Indkøb (møbler, kontorartikler m.m.)

Her kan du finde kontaktoplysningerne til det bygningsserviceområde, der servicerer din bygning.

Du kan også finde dit bygningsserviceområde på kort over Universitetsparken og Katrinebjerg.