Lokaler

Lokaleservice

Lokaleservice omfatter rekvirerede ydelser bl.a.

  • opsætning af tavler o.lign.
  • flytning af møbler
  • klargøring af undervisningslokaler

Ved almindelige driftshenvendelser, og ønsker om rekvirering af serviceydelser, aftales det videre forløb med det samme - alternativt tages der kontakt til bruger indenfor 2 arbejdsdage, hvor det videre forløb aftales.