Nat-Tech BYG 4 - Foulum / Flakkebjerg / Årslev

Rengøring

Telefon: Stine Skjødt Jensen 93 50 88 14
Mail: Teamleder Stine Skjødt Jensen

Drift

Telefon: Ebbe Birch 20 80 34 24 / 87 15 12 24 
Morten S Andersen 22 29 17 20
Mail: Driftsleder Ebbe Birch

Åbningstid:
Mandag til Torsdag fra kl. 07.15 - 16.00
Fredag fra kl. 07.00 - 15.00