Planer for AU's fysiske udvikling

AU's bestyrelse har godkendt en masterplan for universitetets fysiske udvikling. Masterplanen er universitetets strategi og investeringsplan for 2018-2028 og sætter rammen for udviklingen af AU’s campus de næste årtier.

Planen er udarbejdet som følge af AU’s lejemål i Universitetsbyen og omfatter en vision for anvendelsen af området. Planen omfatter dog også anvendelsen af samtlige lokaliteter på AU, da den fysiske udvikling af universitetet skal ses i en helhed.

Vision
Den overordnede vision er at koncentrere AU’s arealer i Aarhus om Universitetsparken, Universitetsbyen og Katrinebjerg. Se video fra stormøde 02.05.18, hvor visionen blev præsenteret.

Det sker på de enkelte lokationer:­­­

Universitetsparken

Universitetsparken vil fortsat være det naturlige centrum for AU’s campus.

Det sker i Universitetsparken:

 • Der vil komme mere liv i parken, bl.a. via bedre belysning, flere studenterrelaterede aktiviteter samt etablering af tre tunneler til Universitetsbyen.
 • Der vil blive fundet anvendelser til enkelte gamle bygninger, der ikke længere egner sig som laboratoriebygninger.

Universitetsbyen (det tidligere kommunehospitalsområde)

Hus til iværksætteri

 • AU vil gerne sætte et endnu større aftryk på samfundet ved at styrke sit iværksætteri.
 • Derfor har universitetet etableret et iværksætterhus for AU’s iværksættere - både forskere og studerende.
 • Huset blev taget i brug primo 2020 og har fået navnet The Kitchen.
 • Navnet er inspireret af bygningen, som rummer iværksætterhuset, nemlig det tidligere Kommunehospitals centralkøkken.
 • I 2025 flytter The Kitchen ind i det bygningskompleks, som i dag huser regionens hospitalsvaskeri og kedelhus og bliver naboer til en samling erhvervsfaciliteter, såsom udviklingsafdelinger fra større virksomheder, fonde, organisationer og mindre selskaber, som har det til fælles, at de samarbejder med AU.  

Fase 1 (2019-2022): ​Molekylærbiologi og Genetik (DNC-huset fortsætter)

 • På bestyrelsesmødet i oktober 2017 godkendte AU’s bestyrelse, at AU indgår et lejemål med FEAS om ca. 23.000 m2. brutto.
 • Lejemålet gælder for Institut for Molekylærbiologi og Genetik (MBG), som får samlet sine aktiviteter på én lokation frem for de nuværende seks lokaliteter i Aarhus, Foulum og Flakkebjerg.
 • MBG bliver det første institut, som flytter ind i Universitetsbyen.
 • Instituttet forventer at overtage bygningerne i den nordlige ende af hospitalsområdet i 2022. Den lokale brugerinddragelse er i fuld gang som en del af forberedelserne til indflytningen.

Fase 2 (ultimo 2022): Etablering af studieboliger

 • AU vil indrette 127 studieboliger i Universitetsbyen med plads til 180 kollegianere.
 • Studieboligerne får til huse i det tidligere patienthotel og vil stå klar til brug inden udgangen af 2022.
 • Universitetsparken rummer i dag knap 500 studieboliger, og AU har en ambition om, at omfanget af studieboliger på campus skal være højere.
 • De studerendes tilknytning til universitetet styrkes gennem boliger på campus og er med til at skabe flere aktiviteter på campus døgnet rundt.
 • AU vil også indrette boliger til ph.d.-studerende og postdoc’er samt et kollegium, der især målrettes internationale studerende.

Fase 3: ​Studenterorganisationer og studenteraktiviteter

 • Det er et ønske at sikre, at de studerende får faciliteter stillet til rådighed til deres organisationer, studenterdrevne aktiviteter mv.
 • Derfor vil der inden for en årrække blive udviklet studenterorganisationer og studenteraktiviteter i Universitetsbyen.

Fase 4 (ca. 2022-2025): ​Aarhus BSS flytter fra Fuglesangs Allé

 • Aarhus BSS’ aktiviteter flyttes fra Fuglesangs Allé (virksomhedsledelse og økonomi) til Universitetsbyen.
 • Hermed får Aarhus BSS samlet sine aktiviteter på FSA med fakultetets øvrige aktiviteter i Aarhus (statskundskab, jura og psykologi) i det nordøstlige hjørne af Universitetsparken.
 • Fakultetets businessaktiviteter vil bidrage til at styrke AU’s fokus på innovation og entrepreneurship – desuden vil fakultetets mange studerende endvidere bidrage til at skabe liv på det samlede campusområde.
 • Læs mere på www.bss.au.dk/nycampus

Katrinebjerg/Navitas

Navitas søges fraflyttet, og ingeniøraktiviteter samles primært på Katrinebjerg.

 • Katrinebjerg er AU’s centrum for digitalisering, digital design, informationsvidenskab og ingeniøraktiviteter.
 • Med flytningen af ingeniøraktiviteterne fra Navitas til Katrinebjerg ønsker AU at styrke og videreudvikle området. Planerne for den fysiske udvikling af Katrinebjerg skal ses i sammenhæng med og understøtte universitetets digitaliseringsstrategi og ingeniørsatsning.
 • Lokalplanen for Katrinebjerg omfatter etablering af boliger og erhvervsvirksomheder samt grønne opholdsarealer.

Forskerparken

 • Molekylær Biologi og Genetik flytter til Universitetsbyen (2022).
 • Fraflyttede bygninger anvendes til udvidelse af ingeniøraktiviteter.

AU uden for Aarhus

 • Aktiviteter fra Silkeborg og Kalø samles i Aarhus i 2022.
 • AU forbliver i Roskilde.
 • Fortsat udvikling af campus i Herning og Emdrup.