Planer for AU's fysiske udvikling

AU's bestyrelse har godkendt en masterplan for universitetets fysiske udvikling. Masterplanen er universitetets strategi og investeringsplan for 2018-2028 og sætter rammen for udviklingen af AU’s campus de næste årtier.

Planen er udarbejdet som følge af AU’s lejemål i Universitetsbyen og omfatter en vision for anvendelsen af området. Planen omfatter dog også anvendelsen af samtlige lokaliteter på AU, da den fysiske udvikling af universitetet skal ses i en helhed.

Vision
Den overordnede vision er at koncentrere AU’s arealer i Aarhus om Universitetsparken, Universitetsbyen og Katrinebjerg. Se video fra stormøde 02.05.18, hvor visionen blev præsenteret.

Det sker på de enkelte lokationer:­­­

Universitetsparken

Universitetsparken vil fortsat være det naturlige centrum for AU’s campus.

Det sker i Universitetsparken:

 • Der vil komme mere liv i parken, bl.a. via bedre belysning, flere studenterrelaterede aktiviteter samt etablering af tre tunneler til Universitetsbyen.
 • Der vil blive fundet anvendelser til enkelte gamle bygninger, der ikke længere egner sig som laboratoriebygninger.

Universitetsbyen (det tidligere kommunehospitalsområde)

Hus til iværksætteri

 • AU vil gerne sætte et endnu større aftryk på samfundet ved at styrke sit iværksætteri.
 • Derfor har universitetet etableret et iværksætterhus for AU’s iværksættere - både forskere og studerende.
 • Huset blev taget i brug primo 2020 og har fået navnet The Kitchen.
 • Navnet er inspireret af bygningen, som rummer iværksætterhuset, nemlig det tidligere Kommunehospitals centralkøkken.

Fase 1 (2019-2022): ​Molekylærbiologi og Genetik (DNC-huset fortsætter)

 • På bestyrelsesmødet i oktober 2017 godkendte AU’s bestyrelse, at AU indgår et lejemål med FEAS om ca. 23.000 m2. brutto.
 • Lejemålet gælder for Institut for Molekylærbiologi og Genetik (MBG), som får samlet sine aktiviteter på én lokation frem for de nuværende seks lokaliteter i Aarhus, Foulum og Flakkebjerg.
 • MBG bliver det første institut, som flytter ind i Universitetsbyen.
 • Instituttet forventer at overtage bygningerne i den nordlige ende af hospitalsområdet i 2022. Den lokale brugerinddragelse er i fuld gang som en del af forberedelserne til indflytningen.

Fase 2 (ultimo 2022): Etablering af studieboliger

 • AU vil indrette 127 studieboliger i Universitetsbyen med plads til 180 kollegianere.
 • Studieboligerne får til huse i det tidligere patienthotel og vil stå klar til brug inden udgangen af 2022.
 • Universitetsparken rummer i dag knap 500 studieboliger, og AU har en ambition om, at omfanget af studieboliger på campus skal være højere.
 • De studerendes tilknytning til universitetet styrkes gennem boliger på campus og er med til at skabe flere aktiviteter på campus døgnet rundt.
 • AU vil også indrette boliger til ph.d.-studerende og postdoc’er samt et kollegium, der især målrettes internationale studerende.

Fase 3: ​Studenterorganisationer og studenteraktiviteter

 • Det er et ønske at sikre, at de studerende får faciliteter stillet til rådighed til deres organisationer, studenterdrevne aktiviteter mv.
 • Derfor vil der inden for en årrække blive udviklet studenterorganisationer og studenteraktiviteter i Universitetsbyen.

Fase 4 (ca. 2022-2025): ​Aarhus BSS flytter fra Fuglesangs Allé

 • Aarhus BSS’ aktiviteter flyttes fra Fuglesangs Allé (virksomhedsledelse og økonomi) til Universitetsbyen.
 • Hermed får Aarhus BSS samlet sine aktiviteter på FSA med fakultetets øvrige aktiviteter i Aarhus (statskundskab, jura og psykologi) i det nordøstlige hjørne af Universitetsparken.
 • Fakultetets businessaktiviteter vil bidrage til at styrke AU’s fokus på innovation og entrepreneurship – desuden vil fakultetets mange studerende endvidere bidrage til at skabe liv på det samlede campusområde.
 • Læs mere på www.bss.au.dk/nycampus

Kasernen

 • Arts’ aktiviteter flytter fra Kasernen (bl.a. dramaturgi/musikvidenskab, litteraturhistorie/retorik, samt kunsthistorie/æstetik & kultur/museologi) til Katrinebjerg.

 • På Katrinebjerg vil disse aktiviteter blive samlet med andre Arts aktiviteter i et større nybyggeri, mens Arts’ afdelinger i Nobelparken forbliver på deres nuværende lokation.   
 • Nat og Tech overtager kasernearealet, som skal bygges om til formålet. Kasernen bliver hjem for ingeniøraktiviteter og kommer desuden tættere på det øvrige fagmiljø på Nat og Tech.

Katrinebjerg/Navitas

Navitas søges fraflyttet, og ingeniøraktiviteter samles primært på Katrinebjerg.

 • Katrinebjerg er AU’s centrum for digitalisering, digital design, informationsvidenskab og ingeniøraktiviteter.
 • Med flytningen af ingeniøraktiviteterne fra Navitas til Katrinebjerg ønsker AU at styrke og videreudvikle området. Planerne for den fysiske udvikling af Katrinebjerg skal ses i sammenhæng med og understøtte universitetets digitaliseringsstrategi og ingeniørsatsning.
 • Lokalplanen for Katrinebjerg omfatter etablering af boliger og erhvervsvirksomheder samt grønne opholdsarealer.

Forskerparken

 • Molekylær Biologi og Genetik flytter til Universitetsbyen (2022).
 • Fraflyttede bygninger anvendes til udvidelse af ingeniøraktiviteter.

AU uden for Aarhus

 • Aktiviteter i Silkeborg og Kalø samles i Aarhus.
 • AU forbliver i Roskilde.
 • Fortsat udvikling af campus i Herning og Emdrup.