Universitetsbyen

Fakta og baggrund
I januar 2016 købte Forskningsfondens Ejendomsselskab AS (FEAS) hospitalsbygningerne på Nørrebrogade og gjorde universitetet til lejer af bygningerne. I maj 2019 overtog FEAS officielt bygningerne og forberedelserne til AU’s indflytning gik i gang. Udvidelsen er en del af en vision om at udvikle og styrke campus i Aarhus som et attraktivt og fremtidssikret forsknings- og studiemiljø.

FEAS er et datterselskab under Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF), som siden sin etablering i 1987 har understøttet universitetets gradvise udvikling af campusområdet i Aarhus. Med FEAS's køb af disse bygninger har Aarhus Universitetet fået mulighed for at skabe en ny og mere moderne campus, der i kombination med den eksisterende kan give det samlede areal nye højder. 

Ud over de universitære formål er ønsket at skabe en campus, som integrerer byliv, butikker, erhverv, boliger og institutioner og skaber forbindelse med de omgivende kvarterer, Katrinebjerg og Trøjborg samt Aarhus midtby og Aarhus Ø. En fremtidssikret byintegreret campus med studieliv og aktiviteter døgnet rundt.

Læs mere: