• Rejseforsikring

Om rejseforsikring

Aarhus Universitet er underlagt statens selvforsikringsordning. Dette vil sige, at AU ikke må tegne forsikringer, men sidestilles med at have tegnet forsikringer. I skadestilfælde bærer AU derfor selv den økonomiske risiko, og udgifter dækkes af det enkelte institut, center, administrative enhed mv.

Årsagen til selvforsikringsordningen er, at den i mange tilfælde vil være billigere, end hvis AU tegnede forsikringer gennem et kommercielt forsikringsselskab. Dog med undtagelse af bilkørsel i udlandet.

Det er Europæiske ERV, der på statens vegne administrerer ordningen. Og det er også Europæiske ERV, der afgør, om der foreligger erstatningspligt og i givet fald fastsætter erstatningens størrelse. Det er Europæiske ERV, der betaler lægeregninger, udbetaler erstatning mv., som AU Regnskab refunderer til Europæiske gennem betaling af en samlet, månedlig faktura. For alle udgifter, der faktureres af Europæiske i 2020 og fremover gælder det, at Regnskab efterfølgende omkonterer udgiften ifm. medarbejderens forsikringsudbetaling til medarbejderens enhed. Regnskab indhenter forinden den præcise kontostreng, udgiften ønskes omkonteret til.

Ved årets udgang sender Regnskab en opgørelse til enhederne over de forsikringsudgifter, der i løbet af året er posteret ud på området.

Regler for rejseforsikring

Hvem kan få udleveret et forsikringskort?

 • Alle der er ansat på Aarhus Universitet
 • Og de der er tilknyttet Aarhus Universitet uden ansættelsesforhold, hvor rejsen helt eller delvist betales af Aarhus Universitet (AU), kan søge om en rejseforsikring.

Vær opmærksom på, at medrejsende familiemedlemmer ikke er dækket af AUs rejseforsikring ved Europæiske og derfor heller ikke kan få udleveret et forsikringskort jf. Cirkulære om tjenesterejseforsikringen CIR nr. Modst. nr. 051-15 - J.nr. 2014-1756-0006 af 18. december 2015. Dette gælder både for rejser, der betales af ordinære midler og rejser, der betales af eksterne midler.

Universiteterne kan dog i forbindelse med medarbejderes udstationering (tjenesterejse over 28 dage) afholde rimelige og dokumenterede udgifter til blandt andet forsikring for medrejsende familie, og det er i dén forbindelse vedtaget ved AU, at instituttet kan vælge at bevilge en refundering af betalingen (præmien) af en privat tegnet rejseforsikring for ægtefælle/samlever og eventuelle børn. Dette skal aftales forud for udstationeringen. Forsikringen tegnes af medarbejderen, og der fremsendes efterfølgende dokumentation for udgiften.

Læs mere om reglerne for dækning af udgifter til medfølgende familie.


Forsikringspolice


Bliver du bedt om at dokumentere, at du er forsikret, skal du blot henvende dig til Europæiske. Her vil du få udstede et såkaldt ”Statement”, som du selv skal sørge for at sende til det pågældende universitet/myndighed.


Private ferierejser


Det er muligt at opnå rabat hos Europæiske, hvis du skal afholde private ferierejser eller supplerende ferie. Udgifter til sådanne forsikringer afholdes privat.


Link til


HR's FAQ i relation til forsikringer

HR's hjemmeside om forsikring ved tjenesterejser i udlandet

Anmeldelse af skade, bagage forsinkelse m.v.

Får du en skade, skal du udfylde og sende skadesanmeldelsen til Europæiske ERV online; se linket dertil i højre side. Bemærk, at du i anmeldelsen skal vedhæfte en bekræftelse fra din institutleder, vicedirektør eller administrationschef, der indeholder en bekræftelse af:

 • at du var ansat og var på tjenesterejse på skadestidspunktet
 • specificering af dit rejsetidspunkt
 • dit navn og
 • din fødselsdato

Alle disse oplysninger er påkrævede, og kun ovennævnte personer er berettiget til at underskrive en bekræftelse ifm. din anmeldelse.

OBS! Det er desuden vigtigt, at bekræftelsen også sendes til rejser@au.dk, da Regnskab på denne måde har løbende kendskab til, hvilke forsikringssager der er godkendt af lederen til at blive oprettet ved Europæiske, og dette bruges til kontrol af de opkrævninger, der modtages fra Europæiske ERV.

Bestilling og udlevering af rejseforsikringskort

Du kan bestille et forsikringskort ved at udfylde nedenstående blanket, som din personaleleder skal underskrive. Med den udfyldte blanket i hånden kan du hente dit nye forsikringskort i den centrale omstilling eller på dit institut.


BEMÆRK at blanketterne kræver, at der er installeret Adobe Reader på din computer.

Kontakt din IT-support, hvis du ikke har Adobe Reader installeret.

Har du et gyldigt forsikringskort i hånden?

For at forsikringskortet skal være gyldigt, skal CVR-nummer: 31119103 stå på kortet samt korthaverens underskrift.

Hvis du har et rejseforsikringskort med ét af de gamle cvr.nr. på, skal du forny det med det samme. Du skal blot udfylde denne blanket og få din personaleleder til at underskrive blanketten. Med den udfyldte blanket i hånden, kan du hente dit nye forsikringskort. 

Tjenestebil i udlandet

Hvis rejsen med tjenestebilen går til udlandet, skal der tegnes en ansvarsforsikring på bilen.

Forsikringen skal tegnes senest 5 hverdage før den planlagte afrejse dato. Forsikringen tegnes ved at kontakte Tryg Forsikring på e-mail: kundecenter.erhverv@tryg.dk.
I e-mailens emnefelt skrives der: Forsikring af tjenestebil i udlandet

Hvis der er brug for telefonisk kontakt til Tryg Forsikring, træffes de på telefon +45 44 20 22 20

Følgende skal altid oplyses til Tryg Forsikring:

 • At der er tale om forsikring af tjenestebil i udlandet
 • EAN
 • Tjenestebilens registreringsnummer
 • Forsikringsperiode
 • Destination

Kontakt Europæiske


Adgang til hjemmesiden - kundenummer skal bruges til adgang til anmeldelser:

 • Kundenummer: 31119103