Standarder for ansvarlig forskningspraksis Health

Som supplement til de fælles retningslinjer for ansvarlig forskningspraksis på Aarhus Universitet har Health lavet et sæt standarder for ansvarlig forskningspraksis, som særligt gælder for det sundhedsvidenskabelige forskningsfelt.

Standarderne skal støtte den enkelte forsker og forskergruppe på Health i at planlægge, gennemføre og afslutte et forskningsprojekt gennemskueligt og troværdigt.