Oplysningsskema til forskningsetisk godkendelse

Oplysningsskema til forskningsetisk godkendelse

SELVERKLÆRING TIL AU’s FORSKNINGSETISKE KOMITÉ

Ansvarlig for undersøgelsen
Information om undersøgelsen
c) Samme afgrænsning som i komitéloven om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, dvs. den medicinske definition i værgemålslovens § 5, stk. 1: ”den, der på grund af sindssygdom, herunder svær demens, eller hæmmet psykisk udvikling eller anden form for alvorligt svækket helbred er ude af stand til at varetage sine anliggender."
Information om undersøgelsen, fortsat
Beskrivelsen skal tydeliggøre, at der er en balance mellem udbyttet af undersøgelsen og de menneskelige ressourcer, der inddrages i projektet og de risici/gener (herunder fx ulemper/gener af mental eller social karakter) undersøgelsesdeltagerne evt. udsættes for både i rekruttering, undersøgelse og rapportering. Beskrivelsen skal også tydeliggøre, at den samfundsgruppe som undersøgelsesdeltagerne repræsenterer vil have gavn af undersøgelsens resultater.
Bilag
Indsend