Oplysningsskema til forskningsetisk godkendelse

Oplysningsskema til forskningsetisk godkendelse

SELVERKLÆRING TIL AU’s FORSKNINGSETISKE KOMITÉ

Projektansvarlig
Hvem kræver forskningsetisk godkendelse?*
Projektinformation
Undersøgelsesdeltagere*
c) Samme afgrænsning som i komitéloven om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, dvs. den medicinske definition i værgemålslovens § 5, stk. 1: ”den, der på grund af sindssygdom, herunder svær demens, eller hæmmet psykisk udvikling eller anden form for alvorligt svækket helbred er ude af stand til at varetage sine anliggender."
Deltagerinformationen indeholder følgende oplysninger
Projektinformation, fortsat
Beskrivelsen skal tydeliggøre, at der er en balance mellem udbyttet af projektet og de menneskelige ressourcer, der inddrages i projektet og de risici/gener (herunder fx ulemper/gener af mental eller social karakter) undersøgelsesdeltagerne evt. udsættes for både i rekruttering, undersøgelse og rapportering. Beskrivelsen skal også tydeliggøre, at den samfundsgruppe som undersøgelsesdeltagerne repræsenterer vil have gavn af projektets resultater.
Udbetales der vederlag til forsøgspersoner*
Al behandling af persondata overholder GDPR samt den danske databeskyttelseslovgivning, herunder registrering på Aarhus Universitets fortegnelse.*
Bilag
Relevante bilag*
Indsend