Kurser

Aarhus Universitet prioriterer undervisning i ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed højt. Det er en integreret del af undervisning og akademisk vejledning på bachelor- og kandidatuddannelsesniveau, og alle fakulteter har obligatoriske ph.d.-kurser i ansvarlig forskningspraksis. Kurserne dækker emner som fx.

  • Principper og værdier for forskningsintegritet og etik
  • Terminologien for RCR og Research Misconduct
  • FFP (Fabrication, Falsification, Plagiarism)
  • Hvordan man undgår plagiering
  • Retningslinjer og dilemmaer vedrørende forfatterskab og offentliggørelse og hvordan man løser tvister
  • Interessekonflikter
  • Institutionelle procedurer til håndtering af mistanker om forskningsfejl og tvivlsom forskningspraksis.

Det er et hovedmål med undervisningen i ansvarlig forskningspraksis på Aarhus Universitet, at principper for forskningsintegritet og ansvarlig udførelse af forskning bliver drøftet og reflekteret dagligt og karakteriserer den akademiske kultur fra studerende til professor.