Nationale regler og retningslinjer

Danmark:

I november 2014 fik Danmark et nationalt kodeks for forskningsintegritet. Kodekset Danish Code of Conduct for Research Integrity er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danske Universiteter. Alle 8 universiteter har tilsluttet sig kodekset, som indeholder.  

  • Tre principper for integritet: Ærlighed, gennemsigtighed og ansvarlighed
  • Seks minimumsstandarder for god videnskabelig praksis
  • Anbefalinger til at sikre undervisning og vejledning i god videnskabelig praksis
  • Anbefalinger til at sikre at der bliver taget hånd om mulige brud på god videnskabelig praksis

Danish Code of Conduct for Research Integrity

I Danmark har vi et centralt organ, Nævnet for Videnskabelig Uredelighed, der kan  undersøge sager, hvor der er mistanke om videnskabelig uredelighed. Ved videnskabelig uredelighed skal i henhold til lov om videnskabelig uredelighed m.v., jf. lov nr. 383 af 26. april 2017 § 3 forstås: Fabrikering, forfalskning og plagiering, som er begået forsætligt eller groft uagtsomt ved planlægning, gennemførelse eller rapportering af forskning.

Lov om videnskabelig uredelighed

England:  

I 2012 blev der skabt et nationalt kodeks for ansvarlig forskningspraksis i England "The Concordat to Support Research Integrity-Universities UK. Kodekset er en ramme til sikring af integritet i forskning ved de engelske universiteter og indeholder klare beskrivelser af forskningsinstitutionens og den enkelte forskers forpligtelse i forhold til at sikre forskningsintegritet og ansvarlig forskningspraksis.

The Concordat to support Research Integrity

Irland:

De nye nationale retningslinjer til sikring af forskningsintegritet i Irland blev vedtaget i 2014. Retningslinjerne er udviklet af den irske universitetssammenslutning i samarbejde med en række organisationer med tilknytning til forskningsverdenen.

National Policy Statement on ensuring Research Integrity in Ireland  

Holland:

Det nationale hollandske kodeks for forskningsintegritet. Kodekset angiver blandt andet en overordnet normativ ramme for forskningsintegritet,  institutionens ansvar for at fremme forskningsintegritet, standarder for god videnskabelig praksis og håndtering af  mistanke om brud på god videnskabelig praksis.


431005 / i40