Rådgivere


Hvert fakultet har en rådgiver og en suppleant, der står til rådighed, hvis en medarbejder har spørgsmål til forskningspraksis eller har en mistanke om uredelighed.

 

  • Alle ansatte kan i fortrolighed få råd og vejledning om gældende regler om ansvarlig forskningspraksis.

  • Rådgiveren skal bidrage til undervisning i forskningsintegritet og ansvarlig forskningspraksis samt holde sig ajour på området.

  • Rådgiveren skal hvert år i anonymiseret form aflægge rapport om årets henvendelser til Udvalget for Ansvarlig Forskningspraksis.

  • Rådgiverne er i deres funktion uafhængig af universitetets ledelse.

  • Får rådgiveren oplysninger om brud på god videnskabelig praksis, skal rådgiveren orientere den pågældende om, hvordan han eller hun håndterer en anmeldelse af en mistanke. Ved mistanke om overtrædelser af særlig grov karakter, skal rådgiveren selv lave en indberetning.

 


1425870 / i40