Kurser

Aarhus Universitet prioriterer undervisning i ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed højt. Det er en integreret del af undervisning og akademisk vejledning på bachelor- og kandidatuddannelsesniveau, og alle fakulteter har obligatoriske ph.d.-kurser i ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed. Kurserne dækker emner som fx.

  • Principper og værdier for forskningsintegritet og etik
  • Terminologien for RCR og Research Misconduct
  • FFP (Fabrication, Falsification, Plagiarism)
  • Hvordan man undgår plagiering
  • Retningslinjer og dilemmaer vedrørende forfatterskab og offentliggørelse og hvordan man løser tvister
  • Interessekonflikter
  • Institutionelle procedurer til håndtering af mistanker om forskningsfejl og tvivlsom forskningspraksis.

 

Det er et hovedmål med undervisningen i ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed på Aarhus Universitet, at principper for forskningsintegritet og ansvarlig udførelse af forskning bliver drøftet og reflekteret dagligt og karakteriserer den akademiske kultur fra studerende til professor.

Fakulteternes kursustilbud


1432136 / i40